PERKHIDMATAN PSS


 

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN BILIK MEDIA 
PUSAT SUMBER AL-KAUTHAR 
SMKA NIBONG TEBAL
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PREP
  7.30 - 8.05 8.05 - 8.40 8.40 - 9.15 9.20 - 9.50 9.50 - 10.25 ; 9.50 - 10.10 10.25 - 11.00 ;10.10 - 10.45 10.45 - 11.20;  11.20 - 11.55 11.55 - 12.30 12.30 - 1.05  1.05 - 1.40  1.40 - 2.15; 1.40 - 2.05 2.15 - 2.50; 2.05 - 2.40 3.30 - 5.30
ISN PERH TINGKATAN 1 TINGKATAN 5 TERBUKA UNTUK SEMUA MELALUI TEMPAHAN 
SEL TINGKATAN 2 TINGKATAN 3  
RAB TINGKATAN 5 TINGKATAN 1  
KHA TINGKATAN 4 TINGKATAN 2  
JUM TINGKATAN 3 TINGKATAN 4          
**Penggunaan Bilik Media hanya melalui tempahan di Jadual Tempahan Bilik Media di luar Pusat Sumber dan makluman kepada Pembantu PSS.
**Guru dan semua murid boleh menggunakan Bilik Media seperti jadual di atas hanya jika tiada kelas membuat tempahan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran .
KERJASAMA SEMUA AMAT DIHARGAI
TERIMA KASIH DARI PIHAK PENGURUSAN PUSAT SUMBER AL-KAUTHAR