MATLAMAT DAN OBJEKTIF


Pusat Sumber Al-Kauthar

MATLAMAT

   

• Menyokong dan memantapkan perlaksanaan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran

• Membudayakan proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber teknologi

• Memberikan kepimpinan dan kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam merekabentuk proses pengajaran dan pembelajaran

• Memantapkan budaya ilmu di kalangan warga pengguna dalam usaha mencapai matlamat modal insan yang unggul.

  

 

OBJEKTIF

 

 

*KECEMERLANGAN PENDIDIKAN - Meningkatkan mutu pengajaran & pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah

 

*PENGGUNAAN KEMUDAHAN - Menggalakan murid dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya meraka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja.

 

*PEMUPUKAN TABIAT BELAJAR - Memupuk tabiat belajar sendiri,membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik.

 

*PENGHASILAN BAHAN - Membantu murid dan guru menghasil, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran

 

*PERKHIDMATAN PEMBELAJARAN- Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan murid

 

*KEMAHIRAN MAKLUMAT - Melatih murid mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.