Kaedah Pelaksanaan NILAM


 

PERANAN GURU KELAS/TINGKATAN

Mewujudkan sudut bacaan kelas

Menyampaikan rekod bacaan kepada Pusat Sumber Sekolah

Mendapatkan rekod bacaan daripada Pusat Sumber Sekolah

Mengedarkan buku bacaan

Membuat pinjaman buku dari Pusat Sumber Sekolah

Menyemak dan merekod data bacaam murid

Menyimpan dan mengemaskini rekod bacaan murid

Mengesah dan menandatangani rekod bacaan murid

 

PERANAN GURU MATA PELAJARAN

Membantu dalam pemilihan bahan bacaan

Menggalakan dan membimbing murid membaca buku-buku fiksyen

Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah pembaccan aktif

Mengesah dan menandatangai rekod bacaan murid

 

PERANAN MURID

Membaca buku sebanyak yang mungkin

Menentukan bahan bacaan yang dibaca itu direkod

Menentukan sentiasa mempunyai bahan bacaan

Mendapat bahan bacaan daripada pelbagai sumber

Memastikan murid mencapai tahap pembacaan yang telah ditetapkan untuk mendapat pengiktirafan

Menjadi rakan pembaca bagi mereka yang layak dan berkeyakinan