JADUAL PERKHIDMATAN


 

 

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PUSAT AKSES

PUSAT SUMBER AL-KAUTHAR 

SMKA NIBONG TEBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PREP

 

7.30 - 8.05

8.05 - 8.40

8.40 - 9.15

9.15 - 9.50

9.50 - 10.25 

10.25 - 11.00

11.00 - 11.20

11.20 - 11.55

11.55 - 12.30

12.30 - 1.05 

1.05 - 1.40 

1.40 - 2.15 

2.15 - 2.50 

3.30 - 5.30

ISN

PERH

TIADA PENGGUNAAN PUSAT AKSES OLEH MURID SEPANJANG MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 

TINGKATAN 1 / TINGKATAN 2

SEL

 

TINGKATAN 2 / TINGKATAN 4

RAB

 

TINGKATAN 3 / TINGKATAN 5

KHA

 

TINGKATAN  1 / TINGKATAN 4

JUM

 

TINGKATAN 3 / TINGKATAN 5

 

 

**Murid boleh menggunakan Pusat Akses melalui tempahan terus kepada Juruteknik semasa waktu persekolahan.  

**Hanya murid yan telah membuat tempahan sahaja dibenarkan menggunakan Pusat Akses dalam waktu prep petang.

**Juruteknik atau Guru Penyelaras Bestari mengawal selia murid sepanjang waktu penggunaan.

**Hanya 10 orang murid dibenarkan berada di Pusat Akses pada satu-satu masa. 

**Sila patuhi semua peraturan Pusat Akses yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERJASAMA SEMUA AMAT DIHARGAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH DARI PIHAK PENGURUSAN PUSAT SUMBER AL-KAUTHAR