Портрет школе

Основна школа „Петар Кочић“ је једна од најстаријих основних школа, не само у Земуну, већ и у Србији. Њени почеци сежу у давну 1879.годину, што значи да на овом простору школа постоји 132 године.

Данас је то једина школа у Србији која има заокружен програм основног образовања и васпитања – од обавезног предшколског и осмогодишњег, до функционалног основног образовања одраслих.

Школа је у почетку радила при католичкој цркви у овом делу Земуна  званом Францтал, који су почетком деветнаестог века населили Немци, после слабљења турског утицаја на овим просторима.

Кроз своју дугу историју школа је мењала имена од: „Немачка основна школа“, школа  „Краљица Марија“, „Школа број 37“ и „Школа број 14“ непосредно после Другог светског рата, до садашњег имена Основна школа „Петар Кочић“, које носи од 1956. године, после изградње нове школске зграде.

Школа је кроз своју дугу историју мењала образовне системе и садржаје, али је увек задржавала висок ниво наставе и обиље ваннаставних активности. Њени ученици су постизали  изванредне резултате и у наставку школовања, а многи од њих стекли су завидну афирмацију у животу и раду /Марија Кран, Петар Божић, Драган Ђилас, Тања Тадић, браћа Бенчина, браћа Ђогани ...

За такав рад су школа, њени ученици и наставници често били награђивани и одликовани.

Школа  данас тежи савременој организацији рада и савременој настави. У току је реализација  више пројеката који подстичу ученике на озбиљан рад, али и дружење и забаву. Све ближе смо остварењу циља пројектованог у свом дугорочном развојном плану, тј. остварењу своје визије и мисије створити услове и амбијент у коме би ученици, њихови родитељи и наставници задовољавали своје потребе.


Директор школе
Мијодраг Кубуровић
Comments