Dzień trzeci


6 VIII Oradea - Cluj-Napoka - Sibiu - Brasov

Dzień pierwszy 

Dzień drugi

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Po wyjeździe z Oradei pojechaliśmy do Bulgarii do pięknie położonego Brasov.

 

W Rumunii można także zjeść zupełnie przyzwoicie ....

A to już na górze podobnie jak na naszej Gubałówce, ino górali nie ma. Dzięki Bogu.

Przed kościołem po mszy św. sprawowanej po węgiersku !