Dzień siódmy


10 VIII  Małko Tyrnovo

Dzień pierwszy 

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

No a teraz przyszedł dzień solidnych wyrzeczeń. Kościół zamieniono na sypialnię i takie tam ....

 

 

Agnieszka podjęła się spowiadać mężczyzn, ale jakoś okazało się, że wszyscy Panowie są bez grzechu ...... Dziwne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Proboszcz z dyrygentem wydają się sprawdzać, kto wchodzi do noclegowni Pań.....

 

A to już oglądanie Małko Tyrnowo.

 

Nasz Sopran Dekoracyjny gotowy do śpiewania w Małko Tyrnowo

 

 

Przed występem w kościele unickim