Dzień dziesiąty


13 VIII Karlovo

Dzień pierwszy 

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Dzień odpoczynku, choć upał nie dawał spokoju do 23.00.

Do baletu?

 

Jedne chłodzą stopy ....

 

inne gardła .....

A w sumie na plenerowym koncercie dyrygent nie poznawał swoich sopranów... Każda metoda dobra, która prowadzi do celu......

 

Najpierw kłopot z wyborem miejsca (palące słońce)

 

No i zaczęło się ....

 

 

A że koncert się udał, to widać - chórzystki zadowolone.