Dzień dwunasty


15 VIII Sofia - Nis

Dzień pierwszy 

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Dzień jedenasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Droga przez resztę Bułgarii do granicy w miejscowości Nis. Organizatorzy kampanii bałkańskiej mieli nad czym rozmyslać .....