Dzień drugi


5 VIII Dukla - Presov - Koszyce - Miskolc - Oradea

Dzień pierwszy 

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Zanim wyjechaliśmy z Dukli odprawiona została msza św. w intencji podróżujących i pozostawionych w Polsce...

 

Po czym ruszyliśmy przez Słowację i Węgry do Rumunii. W nocy zwiedziliśmy piękne miasto uniwersyteckie Oradea