Dzień czwarty


7 VIII Brasov - Bukareszt

Dzień pierwszy 

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Całe 9 godzin na zwiedzanie Bukaresztu to dużo i mało....

 

 

 

 

Może i ewangelia, ale czy to aby kanoniczna księga?

Gąskom zachciało się zabawy....