Wewnątrzszkolny System Oceniania  
           załącznik nr 1  
           załącznik nr 2  
           załącznik nr 3  

           Program wychowawczy  
           Kodeks Etyczny Nauczyciela  


           Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

           Regulamin Rady Rodziców  


           Kodeks Etyki Pracowników  

           Regulamin ZFŚS  


           Regulamin pracy  

            WPA