W szkole

 
 
 
 
 
 
Siedziba Szkoły Muzycznej od 1 stycznia 1998 r.

Budynek z 1912 r. usytuowany na terenie byłej Jednostki Wojskowej, który jest własnością komunalną pod zarządem PGKiM.