O szkole‎ > ‎Pałac - PSM‎ > ‎

Koncepcja

O Pałacu - więcej...

ADAPTACJA PAŁACU GAŁECKICH W KROTOSZYNIE NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ

1.     Założenia:

 

1.1.     Opracowanie dotyczy pałacu w Krotoszynie, tzw. Pałacu Gałeckich wpisanego do rejestru zabytków pod nr 297/A (17.10.1968). Planowane przez właściciela obiektu prace mają na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby szkoły muzycznej z jednoczesną jego rewitalizacją i rewaloryzacją. 
W części pomieszczeń parteru planowane jest dalsze funkcjonowanie biblioteki publicznej (książnicy pedagogicznej). Przewiduje się wykorzystanie kondygnacji piwnicznej na funkcję usług gastronomicznych połączonych z klubem muzycznym 
(w założeniach Inwestora funkcja ta ma służyć ożywieniu miejsca i popularyzacji obiektu jako ośrodka kulturalnego w świadomości mieszkańców miasta Krotoszyna). 
Poza tym piwnice mają mieścić pomieszczenia pomocnicze i techniczne budynku.

2.     Stan istniejący:

2.1.     Pałac znajduje się w Krotoszynie, ul. Park Wojska Polskiego 1, w otoczeniu parku oraz dwóch stawów. W jego sąsiedztwie znajdują się dwa budynki będące pozostałością dawnych oficyn i zabudowań towarzyszących pałacowi.
Budynek pałacu jest w chwili obecnej tylko fragmentarycznie użytkowany (Książnica-biblioteka w części pomieszczeń parteru). 
Budynek wymaga podjęcia prac remontowych i rewaloryzacyjnych.
Dla obiektu wykonano opracowania dokumentujące jego stan i określające wskazania dotyczące sposobów dalszego postępowania, m.in.:

·                     Dokumentacja konserwatorska pałacu w Krotoszynie tzw. Pałacu Gałeckich, Park Wojska Polskiego nr 1 (Krotoszyn 2011),

·                     Dokumentacja konserwatorska, Badania historyczno-architektoniczne Pałacu Gałeckich w Krotoszynie (Krotoszyn 2011)

·                     Badania konserwatorskie, Elewacja i tynki we wnętrzach Pałacu Gałeckich w Krotoszynie (Toruń 2011)

·                     Ekspertyza budowlana (Poznań 2012) 

3.     Przewidywane rozwiązania programowo-przestrzenne:

3.1.     Planowane funkcje:

3.1.1.               Planowana funkcja wiodąca: 
szkoła muzyczna (częściowo parter; w całości piętra +1, +2 i +3).
3.1.2.               Inne planowane funkcje: 
biblioteka publiczna (częściowo parter), 
klub muzyczny z usługami gastronomii (piwnica), 
funkcje towarzyszące (pomocnicze i techniczne).

3.2.     Główne planowane zmiany architektoniczne:

3.2.1.               Zaadaptowanie poddaszy (kondygnacje +2 i +3) na pomieszczenia użytkowe szkoły muzycznej. Wiąże się to z wprowadzeniem doświetleń kondygnacji +2 i +3. Planowana inwestycja nie ingeruje w bryłę budynku, zachowuje wygląd elewacji frontowej, zmiana formy architektonicznej ogranicza się do wprowadzenia tarasu oraz przeszkleń części połaci dachu dla zapewnienia odpowiedniego doświetlenia. Projektowane przeszklenia korespondują z planowanym uporządkowaniem elewacji wschodniej podkreślającym osiowy i symetryczny układ elewacji. 
Koncepcja zakłada wykonanie doświetleń indywidualnie projektowanych w oparciu o systemowe rozwiązania szklenia strukturalnego  lub pół-strukturalnego, z wysokiej jakości materiałów w połączeniu z dyskretnym, współczesnym detalem architektonicznym

3.2.2.                W związku z planowaną nową funkcją poddaszy, na podstawie obliczeń statycznych sprawdzających nośność poszczególnych elementów konstrukcji więźby stwierdzono, że ciesielskie kratownice i niektóre elementy stropu na jętkach nie przenoszą wymaganych obciążeń i wymagane jest ich wzmocnienie.

Koncepcja zakłada wyeksponowanie konstrukcji wieszakowych więźby.

3.2.3.               Przywrócenie dużej sieni na parterze.

3.2.4.               Przywrócenie zróżnicowania poziomów posadzek parteru (dwa poziomy).

3.2.5.               Wprowadzenie dwóch klatek schodowych (w tym północnej z wykorzystaniem zachowanego fragmentu historycznego biegu schodowego).

3.2.6.               Przywrócenie, w oparciu o zachowany relikt, pierwotnego układu schodów prowadzących z parteru do piwnicy w rejonie planowanego korytarza za dużą sienią.

3.2.7.               Przywrócenie wielkiej sali na przestrzał na pierwszym piętrze na osi budynku. Wielkiej sali na przestrzał towarzyszyć będzie przeznaczenie sali północno-zachodniej na foyer, bezpośrednio połączone z sienią na parterze poprzez klatkę schodową.

3.2.8.               Usunięcie wtórnych podziałów historycznych pomieszczeń, a w przypadku konieczności wprowadzenia nowych podziałów – realizacja ich w sposób umożliwiający odczytanie historycznego kontekstu całego pomieszczenia; przez wprowadzenie nowych podziałów -  w formach odróżniających je w sposób zauważalny od tkanki historycznej np. przez obwodowe przeszklenia przedzieleń przy ścianach i suficie.

3.2.9.               Uporządkowanie otworów drzwiowych i okiennych w elewacjach poprzez: 
usunięcie otworów wtórnych,
przywrócenie otworów okiennych zamurowanych,
przywrócenie osiowego wyjścia do parku w elewacji wschodniej.

3.2.10.            Podkreślenie osiowości wschodniej elewacji budynku poprzez wprowadzenie dwóch pilastrów, obszernych schodów zewnętrznych i balustrady zamykającej taras w dachu. Przewiduje się wykorzystanie w balustradzie elementu żeliwnego lub stalowego wzorowanego na istniejących balustradach balkonów budynku lub nimi inspirowanego.

3.2.11.            Wymiana stolarki okiennej.

3.2.12.            Częściowa wymiana, a częściowa renowacja (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) stolarki drzwiowej.

3.2.13.            Wprowadzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych adekwatnych do planowanych funkcji.

3.2.14.            Wykonanie nowego wyjścia z budynku, w miejscu istniejącego okna,

oraz schodów zewnętrznych wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych, w zachodniej części południowej elewacji, w rejonie południowego alkierza.

3.2.15.            Wykonanie nowego wyjścia z budynku w poziomie piwnicy oraz schodów zewnętrznych prowadzących do planowanego klubu muzycznego z usługami gastronomii w piwnicy, we wschodniej części północnej elewacji, w rejonie północnego alkierza.

Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej.
Budynek ze względu na swój zabytkowy charakter i planowany sposób użytkowania wymagać będzie uzyskania szeregu odstępstw od obowiązujących przepisów (w tym od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wiąże się to z koniecznością opracowania dla obiektu ekspertyzy technicznej dot. ochrony przeciwpożarowej budynku i uzgodnienie jej z WKZ.Ċ
Marek Olejnik,
22 mar 2013, 04:36