O szkole‎ > ‎Pałac - PSM‎ > ‎

Ekspertyzy


Ekspertyzy techniczne... - prasa

Głównym celem ekspertyz:
  • opis konstrukcji stanu istniejącego Pałacu wraz z konstrukcją drewnianej więźby dachowej
  • sprawdzenie nośności poszczególnych elementów - fundamentów, murowanych sklepień, stropów i wskazanie ewentualnych sposobów wzmocnień
  • badania radarowe struktur występujących pod powierzchnią podłóg i posadzek piwnic - introspekcja pomieszczeń we wnętrzu - odkrycie kanałów
  • opracowanie badań geotechnicznych dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu fundamentów
  • badania wilgotnościowe
  • badania mykologiczne
Inwentaryzacja konstrukcji więźby dachowej