O szkole‎ > ‎

Historia


Liczba wyświetlanych pozycji: 36
DataOpis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
DataOpis
01. - 23 WRZEŚNIA 1975 ukazało się Zarządzenie nr 59 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenie m. in. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie (Dziennik Urzędowy Ministra Kultury I Sztuki nr 10 z dnia 4 listopada 1975 roku poz. 52) 
02. - LUTEGO 1976 oficjalna inauguracja działalności powołanej do instnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie i rozpoczęcie nauki przez 57 uczniów w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym, w specjalnościach instrumentalnych: fortepian, akordeon, gitara. Siedzibą Szkoły było kilka pomieszczeń na I piętrze w budynku przy ul. Rynek 1. Dyrektorem został mgr Jerzy Skrzypczak, absolwent PWSM we Wrocławiu. 
03. - 5 CZERWCA 1976  pierwszy publiczny koncert "Dzieci - dzieciom" w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego; 53 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy 
04. - 1 WRZEŚNIA 1976  rozpoczęcie pierwszego pełnego roku szkolnego 1976/77 ze 107 uczniami, w tym aż 74 w klasie pierwszej, zostały utworzone: klasa skrzypiec oraz zespoły gitarowy i instrumentalny 
05. - ROK SZKOLNY 1977/78 utworzenie chóru szkolnego 
06. - 1 PAŹDZIERNIKA 1977  przekazanie Szkole pomieszczenia na parterze na klasę lekcyjną (2) 
07. - 9 CZERWCA 1978  uroczyste zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw ukończenia Szkoły pierwszym jej absolwentom (6) 
08. - 1 MARCA 1979  objęcie stanowiska dyrektora Szkoły przez mgr Wiesławę Skrzypek, absolwentkę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, wcześniej p.o. dyrektora 
09. - LUTY 1979  powołanie do życia Samorządu Szkolnego 
10. - 1979 ROK utworzenie orkiestry szkolnej oraz klasy instrumentów dętych 
11. - LIPIEC 1981  zakup nowego fortepianu koncertowego firmy CALISIA 
12. - 1982 ROK  adaptacja dla potrzeb Szkoły 2 pomieszczeń na III pietrze 
13. - ROK SZKOLNY 1984/85 utworzenie klasy perkusji 
14. - LUTY 1986  przeniesienie szkolnych pomieszczeń z I na II pietro, adaptacja pozostałych pomieszczeń III piętra dla potrzeb Szkoły i uzyskanie sali koncertowej; ostatecznie Szkoła zajęła ok. 418 m2 obejmując 2 pomieszczenia na parterze oraz wszystkie na II i III piętrze budynku przy Rynek 1  
15. - CZERWIEC 1986  obchody 10-lecia działalności Szkoły 
16. - ROK SZKOLNY 1986/1987 utworzenie klasy kontrabasu 
17. - 7 KWIETNIA 1992  I-szy konkurs na stanowisko dyrektora PSM I st. w Krotoszynie 
18. - 1 WRZEŚNIA 1992  w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły Minister Kultury i Sztuki powierza mgr Danucie Sendal, absolwentce Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, wieloletniej nauczycielce PSM I st. w Krotoszynie 
19. - 22 MARCA 1996  obchody 20-lecia działalności Szkoły. Przy tej okazji spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Ministra Kultury i Sztuki oraz Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły w sprawie przewidywanej zmiany siedziby Szkoły 
20. - 1 WRZEŚNIA 1997  powierzenie przez Ministra Kultury i Sztuki na drugą kadencję stanowiska dyrektora Szkoły mgr Danucie Sendal 
21. - SIERPIEŃ 1998  przeprowadzka z budynku przy ul. Rynek 1 do budynku po koszarach przy ul. Młyńskiej 2D, w którym Szkoła zajęła ok. 702 m2 otrzymując 23 pomieszczenia mieszczące się na I i II piętrze 
22. - 1 WRZEŚNIA 1998 inauguracja nowego roku szkolnego 1998/99 w nowym budynku Szkoły 
23. - GRUDZIEŃ 1998  zakupiono komputer do pracy w sekretariacie 
24. - 6 PAŹDZIERNIKA  w ramach reformy szkolnictwa artystycznego nadaje stopień awansu zawodowego z mocy prawa nauczycielom: stopnia mianowanego - przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stopnia nauczyciela kontraktowego - przez dyrektora Szkoły 
25. - 23, 25 LUTY 2001  obchody 25-lecia działalności Szkoły. Z tej okazji wydanie folderu "25 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie 1976-2001" 
26. - 13 CZERWCA 2002  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
27. - 1 WRZEŚNIA 2002  w wyniku konkursu powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły przez Ministra Kultury mgr. Markowi Olejnikowi, absolwentowi PSM I st. w Krotoszynie oraz absolwentowi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, nauczycielowi PSM I st. w Krotoszynie 
28. - SIERPIEŃ 2003 zmiana lokalizacji pomieszczeń: gabinetu dyrektora, sekretariatu i księgowości. Modyfikacja pomieszczeń pozwoliła na uzyskanie dodatkowej klasy oraz powiększenie portiernii  
29. - 28 KWIETNIA 2006 obchody 30-lecia działalności Szkoły oraz wydanie folderu "30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Krotoszyn 1976-2006" ISBN 83-923789-0-7  
30. - SIERPIEŃ 2006 na piętrze zostały podzielone dwie klasy w związku z czym polepszyła się baza lokalowa szkoły. Przybyły 2 klasy.  
31. - 11 CZERWCA 2007 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
32. - 1 WRZEŚNIA 2007 w wyniku konkursu powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły na drugą kadencję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowgo mgr. Markowi Olejnikowi 
33. - LISTOPAD 2007 Początek rozmów - Pałac Gałeckich dla PSM I st. 
34. - WRZESIEŃ 2008 utworzenie klasy wiolonczeli 
35. dalsze działania w zakładce - rozwój 
36. WRZESIEŃ 2017 r. utworzenie klasy perkusji 
Liczba wyświetlanych pozycji: 36