O szkole

 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jest prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W wykazie organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MKiDN, szkoła zajmuje pozycję nr 114 (Dz. U. Nr 56, poz. 667 z 19 lipca 2000 r.).  
 
 
Zadania organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór nad szkołą realizuje Centrum Edukacji Artystycznej – jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktualnie funkcjonująca na podstawie rozporządzenia z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.)
 
 
która, przez biuro Wizytatatora Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski, obejmuje swym zasięgiem szkołę krotoszyńską (Region V)
 
Dla wspierania kadry szkół artystycznych, 1 sierpnia 2007 rozpoczęła działalność publiczna placówka - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Jej zadaniem jest wyspecjalizowane dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych, poprzez współpracę  z Centrum Edukacji Artystycznej, placówkami doskonalenia, szkołami artystycznymi, uczelniami wyższymi i najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin.