Prezantime,... nga psikiatria


 
Vizitues të nderuar, këtu mund të gjeni disa prezantime rastesh, si dhe punime të tjera nga fusha e psikiatrisë, tonat, apo edhe të huaja. Mund të gjeni edhe material tjetër nga fusha e psikiatrisë. Shpresoj se do të jenë interesante për ju.
 
 
Njoftim
Të gjithë të interesuarit mund të gjejnë literaturë të pasur nga fusha e psikiatrisë, por edhe nga fushat tjera (që mund të shkarkohet - downlaod), duke përfshirë edhe libra, kryesisht në gjuhën angleze, por ka diçka edhe në serbisht/kroatisht dhe në italisht, në këtë adresë: link 
  
Thënia e ditës e Einsteinit
 
Përmbajtja e faqes 


 

Prezantim rasti – Çrregullim psikotik

Përgatitur nga: Dr Halit Ibrahimi, specializant i psikiatrisë

Nën mbikëqyrjen e Dr Fahri Drevinjës, mr.sci

lexo më shumë

 
 

Prezantim rasti – Çrregullim i personalitetit

Përgatitur nga: Dr Halit IBRAHIMI

Supervizor: Dr Fahri Drevinja, mr.sci

lexo më shumë
 
 
Diagnoza diferenciale midis skizofrenisë, çrregullimit deluzional dhe çrregullimit skizotipal (punuar në Power Point)
Përgatitur nga Dr Halit Ibrahimi, nën mbikëqyrjen e Dr Shukrije Statovcit
 
 
Cikli i ligjëratave për specializantët e psikiatrisë të Kosovës
Psikopatologjia (punim në Power Point)
Përgatitur nga Dr Nazife Syejmani
 
 
Nga cikli i ligjëratave për specializantët e psikiatrisë në Kosovë
Deliriumi, demenca, çrregullimet amnezike dhe çrregullimet e tjera kognitive, pjesa e parë dhe pjesa e dytë  

Nga: Dr Gentian Çala, psikiatër

 

 

Nga cikli i ligjëratave për specializantët e psikiatrisë në Kosovë

Çrregullimet afektive - depresioni dhe zia (pikëllimi)

Nga: Dr Shukrije Statovci, psikiatër

 

 

Nga cikli i ligjëratave për specializantët e psikiatrisë në Kosovë

Skizofrenia

Nga: Dr Shukrije Statovci, psikiatër

 

Ç'duhet të dini për adoleshencën?
Nga Dr Valdete Alidema-Serreqi, psikiatër
 
 
Çrregullimet e personalitetit
Nga Dr Valdete Alidema-Serreqi, psikiatër 
 
 
Alkoolizmi dhe narkomania
Përmbledhje e përkthyer nga "Synopsis of Psychiatry", Kaplan & Sadock, 2007
 
 
Shkruan: Dr Fahri Drevinja, mr.sci - neuropsikiatër
Klinika e Psikiatrisë - QKU - Prishtinë 
 
 
 

 
 
Fjalor shumëgjuhësh 

Translation

 
 
E re!!!
Prezantim rasti - Çrregullim dismorfik trupor, me elemente psikotike
Përgatitur nga: Dr Halit Ibrahimi (në anglisht) - e prezantuar në Seminarin e Psikiatrisë 2009 në Salzburg të Austrisë  
 
 
Prezantim rasti - Skizofreni paranoide me fillim të vonshëm 

Përgatitur nga: Dr Halit IBRAHIMI

lexo më shumë 

 

 
Mekanizmat mbrojtës
Përkthyer nga literatura serbokroate nga Dr Orhan Qerimi
 
 
Zhvillimi i marrëdhënies ndaj objektit
Përkthyer nga literatura serbokroate (përkthyesi i panjohur)
 
 
Taktika për parandalimin e skizofrenisë (punuar në Power Point)
Material i marrë nga sajti Schizophrenia.com dhe i përkthyer nga Dr Halit Ibrahimi
 
 
Fjalor psikiatrik dhe neurologjik (në gjuhën angleze)
 
 
E veçantë
Përgatitur nga Dr Vasil Miho, përfaqësues i OBSH-së në Shqipëri
Marrë nga www.medalb.org
 
Comments