Home


Uebsajti i parë psikiatrik në gjuhën shqipe!
                   
              Mirësevini!
 
Në këtë web faqe do të ketë, nga dita në ditë, gjithnjë e më shumë informata, në rend të parë nga psikiatria, por edhe më gjerë! Shpresoj se do të jenë interesante dhe të dobishme për ju!
 
 
Data dhe ora
The gadget spec URL could not be found
 

World Time Server Clocks

 
Thënie të personaliteteve të njohura
 
Sajte të psikiatrisë
 
Të veçuara!!!
Psikiatria dhe feja
Nga: Prof. Adj. MSc. FERID AGANI

Shumë psikiatër dhe psikoterapeut, në vend dhe në botë janë të hutuar, sillen në mënyrë indiferente ose kanë skotom, kur në praktikën e tyre ballafaqohen me dukuri fetare në përmbajtjen psikopatologjike të pacientëve të tyre, ose me pyetje të drejtëpërdrejta ose indirekte të natyrës fetare, që ata u bëjnë vazhdo 

 
 
Freudi dhe religjioni 
Sigmund Freud ka lindur në një familje çifute, në një qytet kryesisht katolik, Freiburg, Moravi. Gjatë tërë jetës së tij, Freudi bëri përpjekje që ta kuptojë religjionin dhe spiritualitetin, ku shkroi edhe disa libra rreth kësaj teme vazhdo
 
 
E re!!!
  

Ekskluzive!!! 

 

Shtuar së fundmi!
 

Veni re!!! 

Vizitojeni rubrikën "Psikiatria dhe religjioni", ngase ka filluar cikli i shkrimeve rreth aspektit historik të psikiatrisë dhe raportit të saj me religjionin    
 
 
 
Lajmet më të reja nga bota, të edituara nga Yahoo 
 
  
 
 
 
 

Visits

   
Comments