Головна сторінка

                                                                                     
   

Роль психологічної служби професійно-технічного навчального закладу неможливо переоцінити на сучасному етапі. 

Практичний психолог і соціальний педагог забезпечують своєчасне та систематичне вивчення психофізичного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяють виконанню освітніх й виховних завдань навчальних закладів. 

У своїй діяльності психологічна служба ПТНЗ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Положенням про психологічну службу в системі освіти України та посадовими обовязками її працівників.