Подвижни игриИгри 30 – 41 се препоръчват на децата, страдащи от психомоторни и емоционални разстройства. Те са полезни и за деца със заекване и избирателен мутизъм. Подвижните игри със съревнователен характер събуждат активност у всяко дете, учат да се подчиняват на определени правила, което организира, дисциплинира и сплотява играещите. С помощта на тези игри е възможно да се развива съобразителност, ловкост, бързина на реакцията у децата, страдащи от задръжки в психическото развитие, церебрастения и други заболявания. Игрите предизвикват здравословно емоционално възбуждане, отвличат от болезнени мисли и фантазии, при това бодрото настроение, предизвикано от тях, се отличава с голяма устойчивост.

Ако в групата има аутично дете, то на водещия често му е нужен помощник. Такъв може да бъде майката на детето, или всеки друг човек, приятен за аутичното дете (например, връстник, така наречения партньор). Помощникът държи аутичното дете за ръката и заедно с него изпълнява правилата на играта. Не бива да се преуморяват хипоактивните деца и да се следи за това децата, страдащи от епилепсия, да не правят онези движения, които могат да провокират припадък (тичане в кръг, въртене около себе си и др.).

Обща цел на тези занятия е запълването на паузите между игрите и етюдите.30. Скарали се две петлета (за деца 5 6 г.)

Две деца си хващат зад гърба пръстите на ръцете, застават на един крак и докато звучи музика от А. Райчев "Скарали се две петлета", подскачат, стремят се да се блъснат един друг с раменете напред.31. Игла и конец (за деца 4 5 г.)

Децата застават едно зад друго. Първото дете е иглата. То тича, като променя посоката. Останалите тичат след него, стараейки се да не изостават. Съпровод – френска народна песен "Гърбушко".


32. Драконът хапе опашката си (за деца 5 6 г.)

Играещите стоят един зад друг, като всеки държи за талията стоящия отред. Първото дете е главата на дракона, последното – краят на опашката. Докато звучи музика от Д. Нуриев "Източен танц", първото играещо дете се опитва да хване последното – драконът хваща опашката си. Останалите деца се държат здраво едно за друго. Ако драконът не успее да хване опашката си, то на негово място в началото застава друго дете.


33. Скучно, много скучно е да се седи (деца от 5 6 г.)

Играещите седят на малки столчета. На отсрещната стена има столове с един по-малко. Водещият казва:

Скучно е така, нали?–
Само да се гледаме.
Време стана да потичаме
И местата си да сменяме.

Когато водещият спре да говори, децата трябва да се затичат и да заемат местата на столовете на отсрещната стена. Губи онзи, който остане без стол.


34. Ловджийчета (за деца 5 6 г.)

Водещият избира дете за ловджийче. То стои с лице към стената. Другите деца са на противоположната страна.

Свири музика от И. Хайдн "Рондо" – откъс. Под звуците на тази музика децата тичат към ловджийчето, тупат го по гърба с длан и казват:

Раз-два-три,
раз-два-три
бързо ти ни улови!

След това отново тичат по местата си. Ловджийчето ги гони, за да хване едно от тях. Играта се повтаря. Когото заловят – той става ловджийче.


35. Лисанке, къде си? (за деца 5 6 г.)

Децата застават в кръг, водещият в средата. След това се обръщат и закриват очи. В това време водещият обикаля в кръг и незабелязано от децата с докосване определя, кое ще е лисанка, останалите са зайците. По сигнал всички отварят очи, но никое дете не знае, коя е лисанка. Водещият вика първи път: "Лисанке, къде си?" Лисанка не бива да се издава нито с думи, нито с движение, следва второ повикване, на третия път лисанка отговаря: "Тук съм" и се хвърля да лови зайци. Не бива да лови зайчето, което е приклекнало. Уловените зайци излизат от играта.


36. Сова (за деца 4 5 г.)

Децата си избират водещ – сова. Тя сяда в гнездото и спи. В това време другите деца започват да тичат и да скачат. След това водещият казва: "Нощ е!" Совата отваря очи и започва да лети. Всички деца трябва да замръзнат по местата си. Който мръдне или се засмее, става сова.

Звучи музика от О. Хейлфус "Балалар".


37. Бели мечки (за деца 6 7 г.)

Набелязва се мястото, където ще живеят белите мечки. Две деца се хващат за ръце – те са белите мечки. При думите: "Мечките отиват на лов" – те започват да тичат, стараейки се да обкръжат и хванат някое от играещите деца. След това отново тръгват на лов. Когато заловят всички – играта свършва.


38. Най-ловкият ездач (за деца 5 6 г.)

В залата разбъркано се поставят столове. Ездачите сядат на столовете с лице към облегалката. Когато засвири музиката, всички стават от столовете и започват да препускат в залата, наподобявайки движение на кон. В това време водещият взема единия от столовете. При свършването на музикалния съпровод (Р. Шуман "Смелият конник") децата трябва да седнат на столовете, но задължително с лице към облегалката. Останалото дете без стол излиза от играта. Играта продължава, докато остане само един стол за ловкия ездач.


39. Пътечка
(за деца 6 7 г.)

Децата се разделят на два отбора с еднакво количество участващи. Във всеки отбор децата се хващат за ръце, образувайки два кръга и по сигнал на водещия започват да се движат в кръг дотогава, докато не спре музиката (паузата на музиката е в различно количество такта: 6, 12, 18 и т.н.) След това водещият поставя задача, която се изпълнява и от двата отбора. Ако водещият каже "Пътечка!" участниците: във всеки отбор застават един зад друг, слагат ръце на отпред стоящия, приклякват, наклонявайки глави леко надолу. Ако водещият каже: "Купа сено!" всички участници се отправят към центъра на своя кръг. Чуят ли: "Бум!" – всички играещи приклякат, сложили ръце на главата.

Тези занятия се редуват от водещия. Който най-бързо изпълни задачата, получава точка.

Печели отборът, получил най-много точки.

Музикален съпровод – руска народна песен "Кума".


40. Вретено (за деца 6 7 г.)

Играещите се разделят на две групи. Застават един зад друг. При командата: "3апочваме!" децата, застанали първи, трябва бързо, като вретено, да се обърнат в кръг. След това съседите ги хващат за талията и започват да се въртят, докато не стигнат до последния в реда.

Побеждава онази група, в която всички деца са се завъртяли най-бързо.

Музикален съпровод – "Лезгинка" (дагестански народен танц).


41. Рекичка (за деца 5 6 г.)

В играта участват две групи деца. На пода се обозначава малка рекичка, децата се приближават към нея един по един от всяка група и се опитват да я прескочат. Който я прескочи, се връща в групата си, а който не успее – минава в съседната група.

Накрая в която група се окажат повече деца – тя печели.

Музикален съпровод – азербайджанска народна танцова музика в обработка на С. Рустамов.

Comments