Психомускулна тренировка с фиксация на вниманието върху дишането78. На брега на морето
(въвеждаща игра за деца 6 – 7 г.).

Децата си играят на морския бряг (етюд "Игра с камъчета"). Плискат се във водата (етюд "Игри във водата"). След като достатъчно са се къпали, децата излизат от водата и лягат върху горещия пясък на плажа… Затварят очи от яркото слънце. Разтварят отпуснати ръце и крака.


1. Игра с пясъка (напрягане и отпускане мускулите на ръцете)

Вземат в ръцете си въображаем пясък (при вдишването). Стискайки силно пръстите в юмрук, задържат пясъка в ръцете си (задържане на дишането). Посипват си коленете с пясък, бавно разтваряйки пръстите (при издишването). Отърсват пясъка от ръцете, така отпускат китките и пръстите. Отпускат безсилно ръцете си покрай тялото: мързи ги да движат тежките си ръце.

Играта се повтаря с пясъка 2 – 3 пъти.


2. Игра с мравка (напрягане и отпускане мускулите на краката)

По пръстите на краката е полазила мравка (мравки) и бързо се движи по тях. Силно свиват пръстите, краката са напрегнати, прави (при вдишването). Задържат ходилата в това положение, внимателно се опитват да разберат на кой пръст е мравката (задържа се дишането). Рязко за миг освобождават напрежението като изтръскват мравката от пръстите на краката (при издишването). Пръстите на краката се движат надолу-встрани, отпускат се краката, за да починат.

Играта се повтаря два-три пъти.


3. Слънчице и облаче (напрягане и отпускане мускулите на тялото)

Слънцето се е скрило зад облаче. Захладнява. Свиват се на кълбо, за да се постоплят (задържат дишането). Слънцето отново се показва, става топло – отпускат се, изморени от горещината (при издишване).


4. В ушите е попаднала вода (за напрягане и отпускане мускулите на шията)

В положение легнали на гръб клатят глава, изхвърлят вода от едното ухо, после от другото.


5. Лицето загаря (за напрягане и отпускане мускулите на лицето)

Получава загар брадичката – излага се на слънцето, леко се отварят устните и зъбите (при вдишването). Над децата лети бръмбарче, кани се да кацне върху езика на някое от тях. Здраво затварят устата (задържане на дишането). Бръмбарчето отлита. Леко се отваря устата, с облекчение се издишва. Гонейки бръмбарчето, може енергично да се движат устните. Напича се носът – хубаво се излага на слънчевите лъчи, устата полуоткрити. Лети пеперудка. Избира, на чий нос да кацне. Мръщиш носа, вдигайки горната устна нагоре, устата полуотворена (задържаш дишането). Пеперудата отлита. Отпускаш мускулите на устните и носа (издишване). Веждите – във формата на люлка: отново долита пеперудата. Децата я оставят да се полюлее върху веждите. Движат ги нагоре-надолу.

Пеперудата отлита. Спи им се, отпускат мускулите на лицето. Без да отварят очи, допълзяват до сянката, настаняват се удобно.


6. Почивка. Сън на морския бряг.

Децата слушат шума на морето (Н. Римски-Корсаков "Океан-морето синее"). Водещият говори на децата, че сънуват един и същ сън и разказва съдържанието му: в съня си те виждат това, което са правили на занятието (затвърдяване на получените впечатления и навици). (Пауза.) Водещият съобщава, при какъв сигнал ще се събудят (по реда – когато засвири свирката и т.н. ). (Пауза.) Звучи сигнал (Н. Римски-Корсаков. Соло на цигулка от сюитата "Шехерезада"). Децата енергично, или зависи от ситуацията, бавно и спокойно стават. Тренировката приключва.

Вариант за почивка. Водещият съобщава на децата названието на музиката, която ще слушат, предлага им да заемат удобна поза и да затворят очи. Звучи музика от Сен-Санс «Лебед». Когато музиката свърши, децата стават тихо и се приближават към водещия.

Comments