Етюди за изразяване на внимание, интерес и съсредоточаване79. Кучето души (за деца 6 – 7 г.)

Ловджийското куче забелязва дивеч и веднага застива в напрегната поза. Муцуната му е издадена напред, ушите са нащрек, очите втренчено наблюдават плячката, а носът безшумно поглъща приятния и дразнещ мирис.


80. Лисицата подслушва (за деца 3 – 4 г.)

Лисицата стои до прозореца на къщичката, в която живеят котката с петела и подслушва за какво си говорят.

Изразителни движения. Главата е наклонена встрани (слуша, наострила ухо), погледът и е насочен в другата посока, устата и е полуотворена.

Поза. Крачето е поставено напред, тялото е леко наклонено в същата посока.


81. Какво става там? (за деца 5 – 6 г.)

Момчета са застанали в тесен кръг и нещо правят, навели глави. На няколко крачки от тях спира момиче. "Какво става там?" – си мисли тя, но не решава да се приближи.

Изразителни движения. Главата е обърната към посоката на ставащото действие, погледът е внимателен.

Поза. Единият крак е напред, на него е и тежестта на тялото, едната ръка се плъзга по бедрото, другата е отпусната край тялото.82. Щурче (за деца 4 – 5 г.)

Момичето се разхожда в градината и изведнъж забелязва голямо зелено щурче. Започва да се приближава до него. Щом протяга ръка, за да го похлупи с длан, то скок – и вече е на друго място. Звучи музика от Ан. Александров "Щурче".

Изразителни движения. Шията е изпъната напред, внимателен поглед, тялото леко наклонено напред, детето стъпва на пръсти.


83. Любопитният (за деца 6 – 7 г.)

По улицата върви мъж, в ръката – спортна чанта, от която се подава нещо. Момчето забелязва това и изпитва силно любопитство какво има в сака. Мъжът крачи с големи крачки и не вижда момчето. Но момчето се доближава плътно до него, ту подтичва от едната страна, ту протяга шията, поглежда в полуотворения сак. Изведнъж мъжът спира, оставя сака на земята и отива до телефонната будка. Момчето прикляка до сака, леко отваря ципа и поглежда вътре. Там има две обикновени ракети. Разочаровано, момчето махва с ръка и без да бърза тръгва за дома.


84. Съсредоточеност (за деца 7 – 8 г.)

Командирът седи на масата и внимателно изучава картата. Обмисля план за настъпление срещу врага.

Изразителни движения. С лакъта на лявата ръка детето се опира на масата и поддържа главата си, като я накланя наляво; с показалеца на дясната си ръка сочи нещо по въображаемата карта.

Мимика. Леко притворени очи, долната устна – прехапана.


85. Размисъл (за деца 6 – 7 г.)

Момчето събира гъби в гората и се загубва. Най-после намира правилния път. Но накъде да върви?

В това време звучи музика от Д. Лвов-Компанейц "Размисъл".

Изразителни движения. Детето стои, с ръце на гърдите или едната ръка на гърдите поддържа другата, на която се опира брадичката.


Comments