Част 1 Общи въпроси на психогимнастиката

Е1. Какво представлява психогимнастиката
2. Изразителни движения
3. Класификация на основните емоции
4. Влиянието на емоциите върху психичните процеси
5. Корекция на емоционалната сфера
5.1 Възпроизвеждане на чувствата
5.2 Освобождаване от страх
5.3 Страх от училището
5.4 Емоциите при деца с неконтролирано изпускане на урина и неволна дефекация
5.5 Ревност, завист, алчност
6. Словесният език на чувствата
7. Трудности в поведението и характера
8. Спомагателни средства за общуване, стимулиращи корекцията на настроението, поведението и психомоториката на децата
8.1 Мимиката и пантомимиката в рисунки
8.2 Игра с мастилени петна
8.3 Свободно и тематично рисуване
8.4 Музика