PSIDRA-BIOFEEDBACK
BIOFEEDBACK je proces učenja kontrole nad vlastitim psihofiziološkim funkcijama uz pomoć povratnih informacija o tim funkcijama koje su dostupne pomoću suvremene računalne tehnologije.

Drugim riječima, osoba može vidjeti na ekranu računala kako radi njeno srce, koliko otkucaja ima, kako se odvija njeno disanje ili koliko su napeti njeni mišići.

Kada ti podaci postanu dostupni i vidljivi kao da vlastite tjelesne i psihičke funkcije gledamo na televiziji, onda možemo naučiti kako da ih kontroliramo i pomognemo sebi da bolje funkcioniramo u stresu, u sportu i svakodnevnom životu.

PSIDRA-BIOFEEDBACK nudi cjeloviti pristup u pružanju

  1. > stručne procjene,
  2. > savjetovanja i
  3. > tretmana

za postizanje psihičke izvrsnosti u

  • > poslovnom okruženju,
  • > sportu i
  • > svakodnevnom funkcioniranju.

Osnovana 2008. godine, PSIDRA kontinuirano radi na unaprjeđenju psihičkog zdravlja i kvalitete života mnogih zadovoljnih korisnika.