SHU vs SHI - FiguresFigure 1. Shu ( left ) vs. Shi ( right ). Time domain (5 s). 

Figure 2. Shu (left) vs Shi (right) -  Time domain (32 ms). Figure 3. Shu (left) vs Shi (right) - Frequency domain (window size : 32 ms). 

Copyright E.Fimbel, R. Abiza, ÉTS, 2006.
Comments