ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Ίσως να μην την έχετε ακουστά, όμως  5% του πληθυσμού φέρει ασυμπτωματικό γονίδιο της νόσου και 1 στα 2.500 παιδιά γεννιούνται πάσχοντα από αυτήν. Είναι η συχνότερη κληρονομούμενη πάθηση της λευκής φυλής και οι ασθενείς πεθαίνουν νωρίτερα από 40 ετών. Ο τρόπος μείωσης  της συχνότητας  γεννήσεων πασχόντων, είναι να ελεγχθούν οι υποψήφιοι γονείς. Αν και οι 2 φέρουν  γονίδιο υπάρχει 25% πιθανότητα να γεννηθεί πάσχων μωρό. Άντρες που πάσχουν από υπογονιμότητα λόγω αζωοσπερμίας, σπερματικού πόρου ή επιδυδιμίδας, άτομα με οικογενειακό  ιστορικό ινοκυστικής  ή πάσχοντα από αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αποφρακτική πνευμονοπάθεια οφείλουν προτού συλλάβουν ή στην αρχή της κύησης να ελεγχθούν σε αξιόπιστο κέντρο Μοριακής Βιολογίας. Οι υποψήφιοι γονείς που έχουν οικονομική δυνατότητα να ελεγχθούν , ακόμα κι αν δεν ανήκουν στις πιό πάνω κατηγορίες, θα πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά, δεδομένης της υψηλής συχνότητας των ασυμπτωματικών φορέων. Ελπίζω στο εγγύς μέλλον να γίνει υποχρεωτικός και δωρεάν έλεγχος, όπως συμβαίνει για τις αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Comments