Επικοινωνία.

Τρίκερι ( Κόττες ) Νότιο Πήλιο Ν. Μαγνησίας
Ευθύμιος Γουργουλιάννης
Tel. 2423091533

mob. 6977736809

e-mail: psarotaverna.kottes@gmail.com

Site: www.fishtavernakottes.com

http://gourgouliannis.wix.com/fishtavernakottes

Skype: Κωσταντίνα Ευθύμιος Γουργουλιάννης

user name skype (fish.taverna.kottes)