OSP Przywidz

Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu, prócz opędzania się od GZIKÓW zajmuje się wieloma sprawami, jak okazuje się, mało znanymi społeczeństwu.

 - W marcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod czujnym okiem koordynatorki Dh. Grażyny Bach-Żelewskiej.
Dh. Grażyna Bach-Żelewska wśród nagród, wypisuje Dyplomy.
- 10 września 2011 roku OSP w Przywidzu otrzymało od zaprzyjaźnionej straży z Everswinkel samochód osobowy Volkswagen T2. Chociaż lat ma prawie trzydzieści to w/g przejechanych km ( stan licznika 5730km) jest nowym samochodem. Ma słuzyć głównie młodzieży strażackiej.

 - Drużyny Młodzieżowe przy OSP pierwszą swoją zaprawę otrzymali na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych we wrześniu, w rocznicę napaści Związku Zdradzieckiego na Polskę. Młodzież po niedługim treningu (tydzień) wypadła na zawodach powiatowych bardzo dobrze. Czas wykonania ćwiczeń zbliżony był do czasu najlepszych drużyn w powiecie. Wójt tej Gminy objął honorowym patronatem te zawody i dlatego przysłał swojego zastepcę na wręczenie pucharu.


 - We wrześniu też odbył się pierwszy zlot młodych ludzi w Ośrodku Wypoczynkowym OMEGA w Przywidzu. Po przejściu przez park linowy, pod okiem instruktorów na czele Dh. Maćka Sprusika, członkowie drużyn otrzymali odznaki i legitymacje MDP.  
Usłyszeli też program pracy na najbliższe miesiące.

 -  Dziesięciu nowych druhów zostało skierowane na szkolenie w listopadzie do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

 -  22 września 2011 OSP w Przywidzu było współorganizatorem II Powiatowego Przeglądu Kabaretów. Kabaret ze szkoły w Przywidzu zajął pierwsze miejsce. Młodzież była rewelacyjna i otrzymała dużo oklasków nie tylko od swoich rodziców ale też od zgromadzonej publiczności z powiatu gdańskiego.

 -  Przez cały czas najważniejszym zadaniem OSP jest ratowanie życia i mienia ludzkiego. 

                  
  

                        


    ZMARŁ INGNACY OLSZEWSKI - PIERWSZY NACZELNIK OSP W PRZYWIDZU  (1950 rok założenia)
    (pogrzeb 5 stycznia 2012 roku w Kościerzynie) 

     
Podstrony (1): OSP w Warszawie