Parafia-Informacje

    Jak można już było zauważyć, zmienił się proboszcz naszej parafii i jest nim obecnie Czesław Hybel.

Nie narzucając się pomyślałem, że nadeszła zmiana a wraz z nią może też metody działań w parafii i dlatego część informacji z jej życia ( nieodłączna struktura życia naszej społeczności) umieszczałbym na tej stronie.

http://www.diecezja.gda.pl/obiekty_img/1202_1.jpg