Komisje Rady

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.


Komisja Gospodarcza
Komisja Rewizyjna