Orten

Jiri Orten (1919-1941) to tragicznie zmarły poeta czeski.Jiří Orten, Elegia siódma


Piszę ten list, Karino, ale pewności nie mam,

Czy jeszcze żyjesz, czy też jesteś na zawsze niema,

Czy niebezpieczny wiek twój do kresu już nie dobiegł.

Nie żyjesz? A więc powiedz płycie na twoim grobie,

Aby ci ulżyć chciała. Poproś też róży kwiaty,

Aby stuliły płatki. Wyproś też u zatraty,

Niech ci wyczyta z listu prawdę o moim zgonie.

Śmierć milczy, gdy brzmią wiersze. Ja idę w ich osłonie

Młody, okrutnie młody a już dojrzały w bólach,

Podobny w swej młodości do nieszczęsnego króla

Królestwa, które ginie. Przecież wiedziałaś o tym,

Że brak nam skrzydeł, żeby wzbić się anielskim lotem,

Że krwią musimy śmiać się i płakać krwią musimy.

Znalazłszy swój upadek jawnym go chcę uczynić.


(fragment tłum. Wiktor J. Darasz)
Comments