WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 52 W SZCZECINIEZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ NASZEGO PRZEDSZKOLA


Zarządzenie nr 13.docx

DRODZY RODZICE

PRZEDSZKOLE OD 1-GO WRZEŚNIA JEST CZYNNE OD 6.30 DO 17.00.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i procedurami podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz wypełnienie i dostarczenie oświadczenia, które znajdziecie Państwo poniżej.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Na terenie placówki rodzice/opiekunowie zobowiązani są nosić maseczki, a przed wejściem do szatni zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola przed śniadaniem między godziną 6.30 a 8.50.

Przez pierwsze 2 tygodnie września do szatni będą mogli wchodzić rodzice z dzieckiem, a po tym okresie tylko rodzice dzieci z najmłodszej grupy. W szatni może przebywać maksymalnie 10 opiekunów z dzieckiem, dlatego też mając na względzie sprawną organizację zalecamy ograniczenie czasu przebywania tam do wykonania niezbędnych czynności. Ze względu na stopniowe ograniczenie pobytu dorosłych w szatni, prosimy o przygotowanie i usamodzielnianie dzieci.

Na teren przedszkola nie wolno wnosić zabawek, jedzenia i napojów.

Temperatura będzie mierzona dzieciom 2 razy dziennie termometrem bezdotykowym.

Prosimy rodziców o uaktualnienie numerów kontaktowych oraz podanie i upoważnienie innych osób do szybkiego odbioru dziecka w razie potrzeby.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w procedurach, które wkrótce będą na naszej stronie.

W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy o przyniesienie znajdującego się poniżej wypełnionego oświadczenia.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA.docx

WAŻNE !!!

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo należy na bieżąco:

- śledzić informacje o sytuacji epidemiologicznej w kraju i informacje przesyłane przez dyrektora placówki,

- unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi,

- przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy,

- przy kasłaniu i kichaniu, zakrywać należy usta i nos,

- zachować należy co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają,

- osoby wracające z regionów zagrożonych koronawirusem powinny powiadomić telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

- dzwonić w razie podejrzenia koronawirusa pod nr tel. 800 190 590.