เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดทำจุลสารสาธิตศึกษาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และไฟล์เอกสาร PDF ท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่นี่
รายการเสียงตามสาย

ข่าวประกาศทางเสียงตามสาย

วันที่จัดรายการรายการดีเจ
1จันทร์ ชิว จิตรสินี 5/6, รัชพล 5/1, ภราดร 5/1 
2อังคาร เล่าสู่กันฟัง อภิญญลักษณ์ 2/3, ณัชชา 2/1 
3พุธ Music Every Day สุชานาถ 3/1, ชนะโชค 3/1 
4พฤหัสบดี Pam Fung Arm's Talk ธัญญภัสร์ 4/4, นันทวุธ 4/5 รัฐวิทย์ 4/4 
5ศุกร์ สุนทรีเสนาะหู เมทิกา 3/1, ธนสิน 3/1 
Showing 5 items from page กลุ่มงานเสียงตามสาย sorted by วันที่จัดรายการ, วันที่จัดรายการ, วันที่จัดรายการ. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 5. View more »