ประกาศล่าสุด

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 3 เรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง- ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ คลิก- แบบสำรวจโครงการสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ส่ง 24 พ.ย. 2560 18:25 โดย Worawat Malarat
 • รับบัตรประจำตัวนักศึกษาปริญญาตรี (รหัสนักศึกษา 60)           การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี/Pre-Degree สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่รหัสนักศึกษา60 สมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถรับบัตรประตัวนักศึกษาฉบับจริง (แบบVISA) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัษฎา (หน้าสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2560 ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.30 – 15.30 น. เท่านั้น
  ส่ง 21 ก.ค. 2560 23:39 โดย Worawat Malarat
 • กยศ2560   ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนภูมิภาค) ให้ดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้ โดยแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
  ส่ง 31 พ.ค. 2560 02:47 โดย Worawat Malarat
 • ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง วันที่ 28 พฤษภาคม 2560กำหนกการสำหรับซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 - ปริญญาตรี คลิก- ปริญญาโท คลิก
  ส่ง 21 ก.ค. 2560 23:38 โดย Worawat Malarat
 • ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาภาคฤดูร้อน/2559   - ศ. 10 มี.ค.60 – ศ. 14 เม.ย.60 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  - อ. 18 เม.ย.60 – พ. 26 เม.ย.60 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  - ส. 29 เม.ย.60 – จ. 1 พ.ค.60 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค Summer /2559นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ ต้องนำเอกสารดังนี้สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาคบัตรประจําตัวนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนทางเว็ปไซด์ WWW.IREGIS.RU.AC ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2560 23:38 โดย Worawat Malarat
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ - เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  ส่ง 20 เม.ย. 2560 01:31 โดย Worawat Malarat
 • กำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  ส่ง 19 เม.ย. 2560 19:54 โดย Worawat Malarat
 • ระเบียบการและคู่มือสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระเบียบการและคู่มือสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรPre-Degree ประจำปีการศึกษา 2560 สารจากอธิการบดีระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนที่ 1ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนที่ 2ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนที่ 3ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนที่ 4***คลิกดาวน์โหลดได้จากหัวข้อด้านบน
  ส่ง 1 เม.ย. 2560 01:29 โดย Worawat Malarat
 • กำหนดการซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 42 ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรังวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560..รายงานตัวเวลา 08.00 น.กำหนกการสำหรับซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 - ปริญญาตรี คลิก  - ปริญญาโท คลิก
  ส่ง 6 พ.ค. 2560 21:34 โดย Worawat Malarat
 • ประชาสัมพันธ์จองชุดครุย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การจองชุดครุย สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 42 ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น.
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 06:39 โดย Worawat Malarat
 • สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปิดสำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกBy Worawat malarat
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 05:21 โดย Worawat Malarat
 • สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(แผน ข) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(แผน ข) - ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรBy Worawat malarat
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 03:49 โดย Worawat Malarat
 • สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชานิติศาสตร์ - ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรBy Worawat malarat
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 06:01 โดย Worawat Malarat
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »