Αρχική σελίδαΙστοσελίδα του Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μάλμε. Grekiska Generalkonsulatet, Malmö

Διεύθυνση:  Höjdrodergatan 6, 212 39 Malmö, Sweden 
Τηλέφωνα: (004670) 5539533, (004670) 7276878
Παρακαλούνται οι πολίτες να ανατρέχουν στην διπλανή στήλη -Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της υπόθεσης  τους.
Όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φαξ ή το επιστολικό ταχυδρομείο για την αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Έχετε υπόψιν οτι σε κάποιες διαδικασίες είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτούμενου τουλάχιστον μια φορά, είτε στην κατάθεση των δικαιολογητικών  είτε στην παραλαβή των εγγράφων, για την διενέργεια της ταυτοπροσωπίας.


Höjdrodergatan 6