Αρχική σελίδα

Ωράριο λειτουργίας: Παρακαλούμε καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα για να κανονιστεί κάποιο ραντεβού.

Ιστοσελίδα του Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μάλμε. Grekiska Generalkonsulatet, Malmö

Τηλέφωνα: 0046 705539533, 0046 707276878

email: prox.malme@gmail.com

Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

Παρακαλούνται οι πολίτες να ανατρέχουν στο Μενού (αριστερά) προκειμένου να πληροφορηθούν για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της υπόθεσης τους.

Όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το επιστολικό ταχυδρομείο για την αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Έχετε υπόψιν οτι σε κάποιες διαδικασίες είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτούμενου τουλάχιστον μια φορά, είτε στην κατάθεση των δικαιολογητικών είτε στην παραλαβή των εγγράφων, για την διενέργεια της ταυτοπροσωπίας.