Αρχική σελίδα

Ωράριο λειτουργίας: Μόνο κάθε Δευτέρα, 8:00-14:00 (Λόγο COVID-19 παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας)

Ιστοσελίδα του Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μάλμε. Grekiska Generalkonsulatet, Malmö

Διεύθυνση: Sallerupsvägen 140 B (Ελληνική κοινότητα) 212 28 Malmö, Sweden

Τηλέφωνα: 0046 705539533, 0046 707276878

email: prox.malme@gmail.com

url: j.mp/proxeneiomalme

Παρακαλούνται οι πολίτες να ανατρέχουν στο Μενού (αριστερά) προκειμένου να πληροφορηθούν για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της υπόθεσης τους.

Όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το επιστολικό ταχυδρομείο για την αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Έχετε υπόψιν οτι σε κάποιες διαδικασίες είναι απαραίτητη η παρουσία του αιτούμενου τουλάχιστον μια φορά, είτε στην κατάθεση των δικαιολογητικών είτε στην παραλαβή των εγγράφων, για την διενέργεια της ταυτοπροσωπίας.