Presentación

Este site pretende ser unha guía de uso e explotación do Proxecto Meiga no catálogo da nosa biblioteca, para calquera dúbida no uso desta aplicación. Se queredes facer algunha consulta visitade o noso BlogFesquío.


                
 
 

No IES Fernando Esquío de Neda empregamos

o Proxecto Meiga como

aplicación para a xestión da nosa biblioteca

pero tamén como escaparate tanto

dos fondos da mesma como das actividades

 que se organizan no centro en relación co

fomento da lectura, a formación e a cultura.

 

Esa fiestra ten dobre dirección e comunica

aos usuarios da nosa biblioteca

tamén cos fondos e recursos de

todas as bibliotecas integradas na

Rede de Bibliotecas de Galicia.