"UN MUNDO DE CORES"

CHINA

CociÑa China

Contos Chinos (Ciudad Seva)

Xogos Mesa e outros

Xogos Mesa e Online Asia

Lendas Chinas (vídeos, cancións)

Contos e lendas Chinas (geocities)

Cancións infantís Chinas (pinyin+audio)

Cancións e vídeos China

Cancións infantiles Chinas

Cancións Chinas (pinyin+audio+vídeo)

Clases de Chino

 NOVA ZELANDA

 CELTAS

 

XOGOS

http://www.joves.org/jocs.html (moitos xogos organizados por continentes, moi visual)

http://www.compartiendoculturas.org/juegodelmundo/ruta.php?r=4 (xogos de pelota, por países)

http://www.educacionenvalores.org/birujitos/Juegos.htm ("el rincón de burujines", contos, xogos, receitas,… dous, tres por continente)

http://www.terra.es/personal4/lapeonza/mundo.htm (xogos)

http://es.geocities.com/aioneta/interculturales.html (xogos)

http://animadores.iespana.es/animadores/juegos.html (xogos e dinámicas: presentación, cooperativos, … interculturais)

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/juegos.htm (xogos africanos- máis de mesa)

http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/juegos-mudo-tradicionales-populares/ (listado enlaces páxinas xogos)

http://padreshispanos.com/juegos_tradicionales

http://www.juegotangram.com.ar/ (TODO TANGRAM)

CONTOS

http://www.educacionenvalores.org/birujitos/  ("el rincón de burujines", contos,…. )

http://www.waece.org/cuentos (Libro dos contos do mundo. Concurso. Textos)

http://kahani.animalec.com/ (Kahani, contos africanos e outros)

http://club.telepolis.com/damalago/leyendas.htm (lendas de algúns países)

http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/actividades/activ_05/viaje/worldmapa/mapa.html

 (Garabato: contos en audio, vídeo, pictogramas, … do mundo)

http://www.cesarsalgado.net/contos/index.html (contos do mundo en galego)

http://www.galiciaencantada.com/ (De todo en galego: lendas, xogos, …)

http://www.csic.es/unawe/index.html

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/index.htm