Home

Site creado para a compilación de documentos de traballo e posterior creación de portfolio, relativos á participación do CEIP SAN XOÁN de Becerreá no programa COMBAS do MEC e as CCAA.