Iniciativy českého Googlu v oblasti vzdělávání


V českém Googlu se dlouhodobě věnujeme podpoře vzdělávání. V rámci programu “Google pro vzdělávání v Česku” jsme se společně s partnery zaměřili na podporu změn v českém vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií i přístupů. Nejvýraznější partnerskou iniciativou byla podpora celospolečenské diskuse “Česko mluví o vzdělávání” organizace EDUin.


Projekty, které s partnery realizujeme se zaměřují na tři oblasti:

  1. Podpora STEM vzdělávání
  2. Rozvoj internetové gramotnosti
  3. Vývoj nových technologií a zařízení


Dvě nejnovější iniciativy, které podpoří učitele i žáky, jsou:

  • Schools@Google - Jednou za měsíc zveme do pražského Googlu studenty z vybrané školy, kteří se v rámci interaktivního setkání naučí základy internetové bezpečnosti, seznámí se se světem online technologií a zjistí možnosti kariérního uplatnění v technologických firmách. Máte-li zájem, můžete svoji školu přihlásit vyplněním tohoto formuláře.

  • Google Science Fair - Největší online vědecká soutěž pro žáky a studenty ve věku od 13 do 18 let. Registrace v rámci 5. ročníku probíha do 18. května 2015. Přihlásit se mohou i studenti z České a Slovenské republiky. Více informací získáte na globální stránce Google Science Fair nebo na Google+.

  • Web Rangers - Vyhlásili jsme vítězné projekty druhého ročníku Web Rangers, který organizujeme ve spolupráci s Google Edu Group a agenturou E-Bezpečí. Žáci a studenti mohou díky svým zkušenostem a nadšení pro nové technologie šířit mezi vrstevníky informace o tom, jak internet využívat bezpečně.