ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

ดอกทุ้งฟ้า
 

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กระบี่

ชื่อดอกไม้

ดอกทุ้งฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia macrophylla Wall.

วงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี

ถิ่นกำเนิด

ป่าดงดิบ ภาคใต้

ดอกทุ้งฟ้า 
 
ทุ้งฟ้าเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดกระบี่ โดยเป็นพันธุ์ไม้ พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลจังหวัดกระบี่ ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้น เปลือกสีขาวอมเทามี น้ำยางสีขาว เรีอนยอดค่อนข้างโปร่ง ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบสลับกันไปตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปหอกกลับ ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายน –เดือนมกราคม ผล เป็นฝักเรียวยาว เมื่อฝักแก่จะบิดเป็นเกลียวและแตกออก ปล่อยให้เมล็ดที่มีขนสีขาวปลิวไปตามลม ประโยชน์ทั่วไป เนื้อไม้ ใช้ทำพื้นกระดาน ฝา และเครื่องใช้ทั่วไป และสามารถใช้เปลือกต้นและราก บำรุงกำลังและบำรุงกำหนัด แก้ไข้ แก้บิด รักษาบาดแผล
 
ข้อมูลที่ควรรู้
 
เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
 
 
 

Comments