PROVES PAU A PARTIR DEL CURS 2010 QUE VA CANVIAR EL CURRÍCULUMPROVES PAU SOBRE EL CURRÍCULUM ANTERIOR AL CURS 2008-2009 : http://sites.google.com/site/acountries002/home2            Web Oficial PAU       
 POSA'T A PROVA !  Gencat PAU            Repàs per les PAU (AMB CLAU)


acountries@gmail.com   
PROVES PAU (en pdf)  CURS   2016,2015,2014, 2013, 2012,2010... JUNY  I SETEMBRE: SÈRIES...

JUNY 2016:.SÈRIE  3 . A1.Mapa Turistes Catalunya.  A2.Causes dels incendis forestals a Espanya (2012). B1.Mapa Explotacions mineres productores de carbó a Espanya (2013) B2.Gràfic linial.Saldos migratoris a Catalunya (2005-2013)
SÈRIE   5.A1. Mapa El relleu de la península Ibèrica  
A2.Gràfic Model de transició demogràfica.
.B1Mapa Espanya.Població de les àrees urbanes (2012)..B2.Text.El regadiu a Catalunya.
SETEMBRE 2016.:SÈRIE  5. A1.Sistemes urbans en el sistema metropolità de Barcelona (2012) .Morfologia urbana. A2.Gràfic. Climograma de de Santander (66 m).Clima oceànic. B1.Mapa anamòrfic món.Nombre d’usuaris d’Internet (2007). .B2.Gràfic Nombre d’explotacions agràries
i superfície agrícola utilitzada (SAU) a Catalunya (1999-2007)

JUNY 2015:.SÈRIE  2 . A1.Mapa Turistes estrangers.Espanya.  A2.Gràfic energia primària a Catalunya i Espanya. B1.Mapa Cat.Explotacions agràries 1962-1999. B2.Text.O Nel.lo ciutat dispersa.Urbanisme.
SÈRIE   4.A1.Mapa Espanya de Comunitats autònomes.A2.Gràfic turistes a Catalunya..B1.Mapa Localització de la indústria a Catalunya.Distribució i característiques  .B2.Gràfic evolució població urbana a ciutats de Catalunya.Àrees urbanes.

SETEMBRE 2015.:SÈRIE  5. A1.Plànol de la ciutat d’Àvila .Morfologia urbana. A2.Gràfic. Climograma de Lleida (203 m).Clima i vegetació a Catalunya. B1.Piràmide de població d’Espanya (1 de gener de 2013).Índex de masculinitat i caract PD. .B2.Talula sobre l'evolució de la població mundial(cicles demogràfics).

PROVES PAU (en pdf)  CURS   2014, 2013, 2012,2010... JUNY  I SETEMBRE: SÈRIES...

JUNY 2014:.SÈRIE  3. A1.Mapa Cat.població ocupada en la indústria.  A2.Taula economia UE. B1.Mapa Cat.Població estrangera. B2.Imatge oblíqua d'un sector de l'Eixample.Urbanisme.
SÈRIE   4.A1.Mapa Espanya de zones turístiques.A2.Taula saldo migratori exterior a Espanya.B1.Mapa divisions administratives de Catalunya.B2.Text sobre la construcció europea.

SETEMBRE 2014.:SÈRIE  5. A1.Mapa de fluxos comercials al món.A2.Gràfics sobre l'aigua embassada als pantans de Boadella i Sau(2011).
B1.Mapa Catalunys sobre les DO(denominacions d'orígen).Agricultura.B2.Talula sobre l'evolució de la població mundial(cicles demogràfics).

JUNY 2013:.SÈRIE4:A1.Exercici 1: Mapa sobre els riscos sísmicsExercici 1 : Mapa de l’estoc d’habitatge pendent de venda.A2.Exercici 1 : Mapa de l’estoc d’habitatge pendent de venda.B2.Exercici 2: Taula evolució demogràfica a Catalunya .Enunciats:@ Pautes:@

SÈRIE 3 :A1.Exercici 1: Mapa sobre la densitat de població a Europa.A2.Exercici 2: Taula de l'evolució de la despesa en educació .B1.Exercici 1 : Mapa de consum d'energia elèctricaB2.Exercici 2: Fotografia d'un paisatge de muntanya .Enunciats:@ Pautes:@
pau_geog13jp.pdf (69k)
pau_geog13sl.pdf (743k)
SETEMBRE 2013.:SÈRIE 1. a1.Mapa agric Cat.PAC i agroindústria. A2.Illa de dcalor urbana. B1.Mapamundi p.Urbana.Segregació social i urbanització Pd i PVD. B2. Atur i economia submergida a Espanya.Gràfic: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_geog13sl.pdf


JUNY 2012:.SÈRIE3:A1.Mapa Espanya .Energía eòlica.A2.Gràfics l transport de mercaderies i passatgers a Europa.B1.Mapa  mundi  sobre l’Índex de Desenvolupament Humà.B2.Text sobre varis articles de la Constitució: els  nivells d'organització teritorial. 

SÈRIE1:A1.Mapa Espanya .Precipitacions.A2.Mapa centrals tèrmiques a Espanya.B1.Taula indústria Catalunya.B2.Esquema-perfil ciutat.

SETEMBRE 2012.:SÈRIE 4. Ciutats del món/Canvi climàtic/Petjada ecològica al món/Text agricultura: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_geog12sl.pdf 


JUNY 2011:..SÈRIE1:A1.Catalunya.Mapa places turístiques.A2Text UE.Institucions,.B1.Mapa d'Espanya agricultura de regadiu per CCAA.B2.Taula incendis forestals a Catalunya(2005-2009) i riscos.
SÈRIE 4:A1.Catalunya:Indústria(mapa).A2.Text UE).Política regional europea. B1.Mapa Catalunya Vegueries 2010 i  organització territorial.B2.Gràfic emissions CO2 i canvi climàtic global.Petjada ecològica.

SETEMBRE 2011..SÈRIE1:A1.Mapa Espanya CCAA Turisme.A2.Piràmide de població.Espanya 2007.B1.Mapa Mundi Gas natural.Reserves.B2.Climograma Vilaseca.Factors del clima i clima mediterrani.


JUNY 2010:.SÈRIE1:A1.Catalunya-agricultura(mapa).A2.Energia a Espanya.Petroli(taula).B1.Climes d'Espanya.(mapa).B2.Piràmide de població de Catalunya(2001).
SÈRIE 4:A1.Catalunya:relleu, clima i vegetació(mapa).A2.IDH a Espanya i el món.(taula)B1.Globalització i multinacionals.(mapa món).B2.Població a Espanya(taula).
SÈRIE 5:A1.Mapa UE , institucions i PAC.A2.Foto Agricultura a Espanya i Catalunya.B1.MaPa densitat de Catalunya(2005) i poblament rural.B2.Text M.Vide.Canvi climàtic.

SETEMBRE 2010.SÈRIE1:A1.Catalunya.Mapa climes i riscos.A2.Taula districtes urbans en Barcelona.Rehabilitació i segregació urbana.B1.Mapa ocupació industrial a Espanya.B2.Gràfic Moviment natural de la població a Catalunya(1975-2005)


WEBS ON TROBAR DADES ESTADÍSTIQUES, TAULES, GRÀFICS I MAPES...

PROVES CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: PCFGS Catalunya  Baixa  


...
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de febr. 2017, 8:37
Ċ
acountries McHuerdo,
23 de febr. 2011, 10:32
ĉ
acountries McHuerdo,
10 de juny 2010, 14:17
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:44
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:44
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:44
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:44
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:35
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:35
Ċ
acountries McHuerdo,
16 de set. 2011, 9:36
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 3:21
Ċ
acountries McHuerdo,
14 de juny 2012, 7:01
Ċ
acountries McHuerdo,
19 de maig 2013, 3:03
Ċ
acountries McHuerdo,
19 de maig 2013, 3:04
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 3:16
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 3:16
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 3:16
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 3:17
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 2:50
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 2:51
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 2:51
Ċ
acountries McHuerdo,
26 d’oct. 2014, 2:51
Ċ
acountries McHuerdo,
14 de nov. 2015, 0:05
Ċ
acountries McHuerdo,
14 de nov. 2015, 0:05
ĉ
acountries McHuerdo,
14 de nov. 2015, 0:05
Ċ
acountries McHuerdo,
14 de nov. 2015, 0:06
Ċ
acountries McHuerdo,
2 de des. 2016, 14:05
Ċ
acountries McHuerdo,
2 de des. 2016, 14:06
Ċ
acountries McHuerdo,
2 de des. 2016, 14:06
Ċ
acountries McHuerdo,
2 de des. 2016, 14:06