REDAKCJA TEKSTÓW II


Zanim oddasz tekst do publikacji... 

Żadnych podwójnych spacji!

FIND WHAT:    [dwie spacje] 

REPLACE WITH:   [jedna spacja]

zamiany  powtarzamy, aż ukaże się komunikat: The search item was not found.

Żadnych spacji na końcu akapitów!

     FIND WHAT:  ^p [spacja, znak akapitu]

REPLACE WITH: .^p [znak akapitu]

zamiany  powtarzamy, aż ukaże się komunikat:  The search item was not found. 

Żadnych spacji przed znakami interpunkcji!

FIND WHAT:  ,  [spacja, przecinek, spacja]

REPLACE WITH: ,  [przecinek, spacja]

Sprawdzamy zgodność stylów z szablonem

Umieszczamy kursor we fragmencie tekstu (w szablonie), którego styl (formatowanie) będziemy kopiować i naciskamy Ctrl+Shift+C czyli FORMAT PAINTER. Następnie zaznaczamy tekst docelowy wraz ze znacznikiem akapitu i puszczamy przycisk myszy. Styl z szablonu zostanie skopiowany.

Dwukrotne naciśnięcie FORMAT PAINTER pozwala na kopiowanie danego stylu na kolejne akapity. 

Każda część tekstu powinna mieć swój styl. Od tytułu, danych autora przez abstrakt i kolejne akapity wraz z ich tytułami (sekcji) i przypisami (u dołu strony) do bibliografii...

Uwaga przy wklejaniu tekstu z innego pliku! (copy and paste)

Najprościej przenieść kawałek odpowiednio sformatowanego tekstu z innego dokumnetu, ale dla bezpieczeństwa lepiej wziąć spację sformatowaną żądanym stylem. Choć i to nie zawsze działa... Funkcja COPY&PASTE jest znana, ale rezultat takiego mechanicznego klikania i przeciągania tekstu z pliku do pliku może zaskoczyć, gdy stosuje się różne style a dba o wygląd tekstu na stronie! Zaleca się więc WKLEJANIE SPECJALNE z MENU EDYCJA i wybór TEKSTU NIESFORMATOWANEGO, by narzucić formatowanie docelowego, a nie źródłowego dokumentu.

Na końcu akapitu nie zostawia się światła  krótszego niż wcięcie tego akapitu (częste)

 Ostatni wers rozciągamy przez nadanie justowania typu DISTIBUTED czyli TEKST ROZSTRZELONY, skrót klaw.: Ctrl+Shift+J

Numery przypisów zawsze w indeksie górnym (rzadki błąd, ale zdarza się;)

Zaznaczamy numer przypisu i klikamy INDEKS GÓRNY, skrót klaw.: Ctrl+Shift++ 

Zdania oddzielamy spacją! (rzadki błąd)

Find WHAT: .^$ [kropka, jakakolwiek litera] i wstawiamy spację po kropce ręcznie, gdyż zamiana usunęłaby pierwszą literę następnego zdania. Uwaga na kropki w adresach www. 

Wtrącenia półpauzą, nie dywizem!

PÓŁPAUZA (en dash):Ctrl+-numeryczny. 

FIND WHAT:  -  [spacja, myślnik, spacja]

REPLACE  WITH:  –  [spacja, półpauza, spacja] i zamieniamy wszystkie wszystko.

Jak używać PAUZY, PÓŁPAUZY i innych kresek? Zobacz w Podstawach Typografii. 

WSTAWIANIE ILUSTRACJI W WORDZIE

Specjaliści DTP odradzają traktowania WORDA jako programu do składu tekstu. Dlatego łączenie grafiki z tekstem lepiej wykonać w profesjonalnym programie DTP. Jeśli jednak musimy korzystać z WORDA to zaleca się dokładną konfigurację opcji wklejanej grafiki, by tekst nie tańczył wokół obrazu lub chował się za gdzieś za nim.

Najprościej jest wstawić ilustrację w tabelę bez obramowań (białe lub zerowe). Należy także dostosować wielkość ilustracji do strony, a stronę w razie potrzeby obrócić o 90 stopni czyli ustawić na LANDSCAPE, Podobnie jak przy dużych tabelach, szerszych niż 21-5=16 cm przy A4. 

Każdy obszar tesktu, stronę, gdzie mamy tekst i ilustrację, których układ ma pozostać niezmienny w stosunku do reszty należy  wydzielić jako sekcję. Menu>Wstaw>Podział>Ciągły!

Dopisek: dla kontroli układu ilustracji należy pomniejszyć widok, tak, by widoczne były całe strony, jedna obok drugiej (ZOOM)

Dopisek 2: Należy też pamiętać o odpowiednim ustawieniu ZAWIJANIA TEKSTU  w FORMATOWANIE OBRAZU > UKŁAD > UKŁAD ZAAWANSOWANY > STYL OTACZANIA   i wybrać tu jako GÓRA i DÓŁ a POŁOŻENIE OBRAZU poziomo - wyrównanie do środka względem marginesu, warto też ustawić położenie PIONOWO, żeby iliustracja nam nie uciekła. 

Jednakże stosowanie sekcji odradza się, gdyż  utrudnia to zachowanie ciągłej numeracji stron, nagłówków i stopek;-)

Dopisek 3: Opcje obiektów: LAYOUT: ADVANCED: TEXT WRAPPING: TOP AND BOTTOM wówczas nic nie będzie otaczać obiektu, TIGHT powoduje że tekst się przykleja,
a obiekt można przesuwać swobodnie po tekście.
 

Żadnych zawieszek czyli znaków pojedynczych, spójników i przyimków lub jakichkolwiek słów jedno, dwu i trzyliterowych na końcu wersów

Usuwanie zawieszek to robota żmudna, ale konieczna, by tekst był czytelny, estetyczny i  złożony poprawnie. 

Dwa sposoby: wstawianie twardego entera przed zawieszką lub twardej spacji po niej.

Twardą spację wstawimy skrótem Ctrl+Shift+Spacja. Zwana także spacją nierozdzielającą lub niełamliwą powinna występować po wyrazie, który ma być w następnym wersie. W praktyce należy używać jej po każdym spójniku czy przyimku, by "przykleić" go do następującego po nim wyrazu. Fragmenty "sklejone" nie zostaną przez program rozdzielone czyli złamane, co pozwoli uniknąć "wiszących spójników" czy innego rodzaju zawieszek.

Twardy enter wstawimy skrótem Shift+Enter lub klikając menu WSTAW> PODZIAŁ> RĘCZNY PODZIAŁ TEKSTU (INSERT TEXT WRAPPING). Taki podział tekstu przenosi wyraz do następnego wersu. Dlatego twardy enter stawiamy przed zawieszką -- fragmentem tekstu, który ma być w następnym wierszu.

 

Usuwanie zawieszek czyli ręczne łamanie wiersza wymaga wstawiania PODZIAŁU w tekście zwanego w MS WORD przerwą w zawijaniu tekstu.  Odwieszanie trzeba  zrobić na samym końcu formatowania tekstu,   bo czasem linijki się  obniżają i numeracja stron może się zmienić, sekcje itd. Zaleca się zdefiniowanie sobie MAKRO i skrótu klawiaturowego dla tej żmudnej czynności. W MS WORD 2007 funkcja nazywa się TEXT WRAPPING w dziale PAGE LAYOUT: BREAKS na wstędze Office 2007.

Fragment tekstu po usunięciu zawieszek:

SIĘ zostawia się na końcu wiersza,

gdyż występuje zawsze z czasownikiem.

Wstawienie przerwy w zawijaniu tekstu zamiast spacji pozwala na złamanie wiersza i przeniesienie reszty tektu do nastepnej linii. Uzyskuje się w ten sposób równy odstęp między wierszami, bez tworzenia nowego akapitu. Tak składa się tytuły.

Jakich jednoliterowych przyimków należy unikać na końcu wiersza radzi słownik PWN.

Taka ZAWIESZKA zwana jest także SIEROTĄ lub wiszącym spójnikiem [wiki].  

Żadnych wierszy nowego akapitu na dole strony

Wiersze takie potocznie zwane są WDOWAMI.

Żadnych wierszy akapitu z poprzedniej strony na górze

Takie wiersze potocznie nazywa się BĘKARTAMI. Wiersz niemieszczący się na stronie, a przeniesiony na następną czyli wg wikipedii wiersz zawieszony, samotny na początku łamu. Inna nazwa to SZEWC.

Żadnych wierszy mających mniej siedem znaków na końcu akapitu

Wg Chwałowskiego dopuszczalny jest pierwszy wiersz akapitu u dołu kolumny (samotny wiersz akapitowy na końcu łamu). Wiersz taki także nazywają SZEWCEM lub SIEROTĄ [wiki]

 

Sposobem na pozbycie się wdów, sierot, szewców i bękartów (niezależnie jak mylące są te nazwy) jest przerzucanie wiersza na następną stronę przez wstawienie PODZIAŁU STRONY (PAGE BREAK). Inny spsób to regulacja (zmniejszanie lub zwiększanie) odstępów między wierszami lub literami na danej stronie czy akapicie. Skład tekstu bez w/w wymaga czasu,  doświadczenia, cierpliwości i poczucia estetyki. Brak tego pierwszego sprawia, że sieroty i wdowy są dopuszczalne w gazetach, lecz nie usprawiedliwia tych błedów przy trwalszych publikacjach (czasopismach, książkach).

Najbardziej rażące i łatwe do zauważenia są zawieszki w tekstach reklamowych.

Najbardziej rozpowszechnione w internecie, co jest spowodowane ograniczoniami technicznymi (przetwarzanie html  interpretacja w przegląrce), czego wymownym przykładem jest ta strona;-)

 Zaleca się przejrzenie gazet internetowych i zwrócenie uwagi jak tekst prezentuje sie na ekranie, jak działa powiększanie liter itp, itd.  Herald Tribune ostatnio wprowadziło przełączanie na trójłamowy tekst oraz regulacje stopnia czcioni artykułu na stronie. Działa to inaczej niż regulacja TEXT SIZE w Firefoxie czy ZOOM całej strony (najlepsze rozwiązanie) w Operze. Przykładowy artykuł i opcje.... 

Jeszcze bardziej rozbudowane narzędzie do regulacji wielkości i kroju liter na stronie www to Scalable Inman Flash Replacement Davidsona: sIFR

Skróty nazw w tekście piszemy kapitalikami (Cendrowska:37)

Wszelkie skróty nazw własnych (uczelni, organizacji, instytucji itd.) w tekście ciągłym powinno się pisać kapitalikami. Litery o wyglądzie majuskuł (wersalików), a wielkości minuskuł lepiej się komponują z pozostałymi literami tesktu. Zamiana tekstu na kapitaliki: Crtr+Shift+K

PO CO KOMU TA STRONA

Czytającym? Piszącym! Tłumaczączym!! Składającym!!! Wszystkim zainteresowanym estetyką tekstu, pisma, typografią i poligrafią...

 

Komputer wraz z edytorem tekstu może pomóc w składzie tekstu, jeśli tylko potrafimy nim sterować! Poprawnie złożony tekst to czytelny i miły dla oka zestaw liter i innych znaków na na kranie (papierze).

 Czytelność zapewniają wyraźne litery i inne znaki,  wyróżnione części tekstu oraz jego rozplanowanie. Tekst musi do nas przemawiać, tłumaczyć siebie, by przekazać intencje autora jasno i precyzyjnie. Oczy czytelnika nie mogą błądzić w poszukiwaniu sensu czy czy celu w jakim napisano dany tekst. Zalecenia Metrampaża wynikają z przesłanek estetycznych, percepcyjnych i normatywnych... Schemat do przemyśleń:

 

PERCEPCJA<--->ESTETYKA<--->NORMA

------/\----------------/\---------------/\-------

------\/----------------\/---------------\/-------

PROSTOTA<-->CZYTELNOŚĆ<->PRAKTYKA

------/\----------------/\---------------/\----------

------\/----------------\/---------------\/----------

GESTALT<-->TYPOGRAFIA<--->SKŁAD DTP

 

 Przede wszystkim jednak, liczy się praktyka!

Dlaczego Georgia?

Jak cytować?

 
 
FIND & REPLACE
Ctrl+F & Ctrl+H
 
COPY & PASTE
Ctrl+C & Ctrl+V
 
CUT & PASTE
Ctrl+X & Ctrl+V
 
FORMAT PAINTER Ctrl+Shift+C
 
PODZIAŁ STRONY
ENTER STRONNICUJĄCY
Ctrl+Enter
 
PODZIAŁ KOLUMNY
Ctrl+Shift+Enter
 
PRZERWA W ZAWIJANIU TEKSTU-TEXT WRAPPING [TWARDY ENTER]
Shift+Enter
 
TWARDA SPACJA Ctrl+Shift+Spacja
 
PÓŁPAUZA
Ctrl + - [z numerycznej]
 
POGRUBIENIE
Ctrl+B
 
POCHYLENIE
Ctrl+I
 
PODKREŚLENIE
Ctrl+U
 
KAPITALIKI
Ctrl+Shift+K
 
INDEKS GÓRNY
Ctrl + Shift + +
 
T E K S T rozstrzelony
Ctrl+Shift+J

<
W
O
R
D
n
a
S
K
R
Ó
T
Y

OCZYWIŚCIE! []
FIND & REPLACE
Ctrl+F & Ctrl+H
 
COPY & PASTE
Ctrl+C & Ctrl+V
 
CUT & PASTE
Ctrl+X & Ctrl+V
 
FORMAT PAINTER Ctrl+Shift+C
 
PODZIAŁ STRONY
ENTER STRONNICUJĄCY
Ctrl+Enter
 
PODZIAŁ ŁAMU
Ctrl+Shift+Enter
 
PRZERWA W ZAWIJANIU TEKSTU-TEXT WRAPPING [TWARDY ENTER]
Shift+Enter
 
TWARDA SPACJA Ctrl+Shift+Spacja
 
PÓŁPAUZA
Ctrl + - [z numerycznej]
 
POGRUBIENIE
Ctrl+B
 
POCHYLENIE
Ctrl+I
 
PODKREŚLENIE
Ctrl+U
 
KAPITALIKI
Ctrl+Shift+K
 
INDEKS GÓRNY
Ctrl + Shift + +
 
T E K S T rozstrzelony
Ctrl+Shift+J
 

ampersand behaviour

DTP wg WWW: []
BIBLIOGRAFIA: []

Jo Billingham

Redagowanie tekstów.

Dorota Cendrowska

Zrób to lepiej.

Panak, J. i inni

Poligrafia procesy i technika.

Ellen Lupton

Thinking with type.

Robert Chwałowski

Typografia typowej książki.

Krzysztof Tyczkowski

Lettera Magica

FRAGMENTY: IDG

i Polski Drukarz

Willberg & Forssman

Pierwsza pomoc w typografii

FRAGMENTY na:
rzecz o dizajnie

James Felici

Kompletny przewodnik po typografii

wydanie oryginalne

Andrzej Tomaszewski

Zapiski książkoroba

Jacek Jarzina

Tajniki typografii dla każdego

Mirosław Bańko

Polszczyzna na co dzień

 

Bez zmróżenia oka?

Chińczyk Ling Thang Zuan ma najlepszy wzrok na świecie: czyta z 32m! [kapsel TARCZYN:42]