APAC

Associació Protectora d’Animals de

Cabrera de Mar (a.p.a.c)

NIF: G-62715610

Camí de Can Segarra, 40

Can Bartomeu

08349 Cabrera de Mar

Telèfon: 647 782 871

E-mail: itaca_cabrera@yahoo.es

Data de constitució: novembre de 2002

Número de socis: +100 socis

JUNTA DIRECTIVA:

- Presidenta: María Padilla

- Vicepresidenta: Mª Àngels Tejada

- Tresorera: María Padilla

- Secretaria: Maria Morera

- Vocals: Angels Vinyals, Jema Gardner, Roxana Soto y Cristina Arbos

QUE FEM :

Tots els gossos recollits a Cabrera de Mar son portats al CAAD, Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Conpanya del Maresme.

Adreça:

Can Carmany

08310 Argentona

T. 937974272

Gestionem les colònies de gats de Cabrera de Mar (captura, l’esterilització, l’alimentació i els controls veterinaris dels animals ) i el foment de les adopcions dels cadells.

Fem campanyes educatives en benefici dels animals.

Participem a les Fires del nostre municipi,per recaptar donatius.

OBJECTIUS:

  • Educar

Col·laborem en la creació i la difusió d’una cultura sustentada en el coneixement, consideració i respecte vers els animals.

  • Conscienciar

Un dels nostres principals motors d’actuació és la difusió d’un missatge de tinença responsable, especialment entre els més joves, fent especial èmfasi en la problemàtica de l’abandonament.

  • Fomentar les adopcions

Des de la nostre associació dediquem molts esforços per aconseguir que la gent que decideix tenir un animal de companyia es decanti per l’adopció. Volem que la societat sàpiga que amb cada adopció estem portant a terme dues accions ben necessàries. D’una banda, l’adoptant satisfà el seu desig de tenir un animal de companyia, mentre que d’altra banda estem ajudant a moltíssims animals que han estat abandonats pels seus amos.

Mitjançant les adopcions donem una nova oportunitat, una nova família i una nova llar als animals que viuen en els nostres refugis. A més, les adopcions són fonamentals per desocupar espai i poder donar acollida a nous animals sense haver de practicar l’eutanàsia com a mesura per descongestionar els refugis.

  • Com ho fent

Donant a conèixer quina és la realitat dels animals abandonats.

Col·laborant amb les institucions per tal que es facin campanyes divulgatives.

Engegant campanyes per posicionar l’adopció com a alternativa a la compra.

Fomentant l’esterilització com a mesura per evitar el futur abandonament dels animals nascuts per “accident”.

Mitjançant jornades educatives a escoles, ja que els nens i els joves són el futur i aquest podrà ser diferent en la mesura que aprenguin a respectar i cuidar els animals des de ben petits.

Conscienciant els propietaris dels animals per aconseguir que els identifiquin correctament amb el xip.

Fomentant la convivència entre les persones i els animals.

Defensant els drets dels animals davant de les agressions dels humans.

Associación Protectora

de Animales de

Cabrera de Mar (a.p.a.c)

NIF: G-62715610

Camí de Can Segarra, 40

Can Bartomeu

08349 Cabrera de Mar

Teléfono: 647 782 871

E-mail: itaca_cabrera@yahoo.es

Fecha de constitución: noviembre de 2002

Número de socios: +100 socios

JUNTA DIRECTIVA:

- Presidenta: María Padilla

- Vicepresidenta: Mª Àngels Tejada

- Tesorera: María Padilla

- Secretaria: Maria Morera

- Vocales: Angels Vinyals, Jema Gardner, Roxana Soto i Cristina Arbos

QUE HACEMOS :

Todos los perros recogidos en Cabrera de Mar son llevados al CAAD, Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Conpanya del Maresme.

Dirección:

Can Carmany

08310 Argentona

T. 937974272

Gestionamos las colonias de gatos de Cabrera de Mar(captura, esterilización, alimentación y los controlesveterinarios de los animales) y el fomento de las adopciones de los cachorros.

Hacemos campañas educativas en beneficio de losanimales.

Participamos en las Ferias de nuestro Municipio, para recaudar donativos.

OBJETIVOS:

  • Educar

Colaboramos en la creación i la difusión de una cultura substentada en el conocimiento, consideración y respeto hacia los animales.

  • Concenciar

Uno de nuestros principales motores de actuación esla difusión de un mensaje de tenencia responsable,especialmente entre los más jóvenes, haciendo especial énfasis en la problemática del abandono.

  • Fomentar las adopciones

Desde nuestra asociación dedicamos muchos esfuerzos para conseguir que la gente que decidetener un animal de compañía se decante por la adopción. Queremos que la sociedad sepa que con cada adopción estamos llevando a cabo dos accionesmuy necesarias. Por un lado, el adoptante satisfacesu deseo de tener un animal de compañía, mientrasque por otro lado estamos ayudando a muchísimosanimales que han sido abandonados por sus dueños.

Mediante las adopciones damos una nueva oportunidad, una nueva familia y un nuevo hogar a losanimales que viven en nuestros refugios. Además, las adopciones son fundamentales para desocuparespacio y poder dar acogida a nuevos animales sin tener que practicar la eutanasia como medida paradescongestionar los refugios.

  • Como lo hacemos

Dando a conocer cuál es la realidad de los animales abandonados.

Colaborando con las instituciones para que se hagancampañas divulgativas.

Poniendo en marcha campañas para posicionar la adopción como alternativa a la compra.

Fomentando la esterilización como medida para evitarel futuro abandono de los animales nacidos por "accidente".

Mediante jornadas educativas en escuelas, ya que los niños y los jóvenes son el futuro y éste podrá serdiferente en la medida en que aprendan a respetar y cuidar los animales desde pequeños.

Concienciando a los propietarios de los animales para conseguir que los identifiquen correctamente con el chip.

Fomentando la convivencia entre las personas y los animales.

Defendiendo los derechos de los animales frente a lasagresiones de los humanos..

https://sites.google.com/site/protectoradanimalscabrerademar/home/Facebok.jpg