Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας

           

          Μολονότι οι φτελιές της Ελλάδας, όπως εκείνες της Ευρώπης όλης, έχουν προσβληθεί σοβαρά από τη μυκητολογική ασθένεια Oφιoστόμα-νέo πτελέας (Ophiostoma novo-ulmi, «η Oλλανδική Aσθένεια της Φτελιάς»), ώριμα δείγματα επιζούν ακόμα σε μερικά μέρη. Ιδιαίτερα αξιοθέατη είναι η αιωνόβια φτελιά απέναντι από την πλατεία της Αηδόνας Καλαμπάκας, που έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης. Είναι δένδρο (Ulmus campestris), ηλικίας άνω των 500 ετών  με εντυπωσιακές διαστάσεις και μεγάλη βοτανική και αισθητική αξία.


      

                                              

Αηδόνα