Startside

Denne nettsiden omhandler et skoleprosjekt.

Prosjektet gjennomføres av en gruppe på tre studenter, som studerer elkraft ved
Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

Samtlige studenter må gjennomføre et hovedprosjekt, som går over store deler av det andre og siste året i studie.
Dette nettstedet gir diverse informasjon om vårt hovedprosjekt, samtidig som oppbygging av et nettstedet er en obligatorisk del 
av faget hovedprosjekt.