home

Proroci i proroštva

Oduvijek je čovjek žudio da sazna što će sutra biti.

Od proroštava odabrao sam vam ona koje su Bogom nadahnute. Ona proroštva koja se ostvaruju i koja jačaju vjeru u Boga su Bogom nadahnuta proroštva.

Istinitost izrečenog je potvrda o proroštvu i onome ko je dao proroštvo.

Kada čitamo proroštva i gledamo i slušamo što se događa onda nam postaje jasno koliko je sati.

"Jao vama zemljo i more" što bi zapisano u Otkrivenju tek danas dobiva pravi smisao izrečenog. Trovanje mora i rijeka i zemlje, poremećaj klime. Trećina živog svijeta u morima i rijekama je već ubijena,

I kip-ikona koja progovori i postade centralni oltar oko koga se okuplja ljudska rasa. Sve je tu.

I čaša bludi velike bludnice iz koje svi pozemljari piju stalno je tu. Ta u svakoj kući je već. Pa se svi bilo gdje mogu napijati iz nje

Sve nam to bi navješteno. Da znamo koliko je sati kada se to bude dešavalo.

(32) "A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto. (33) Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"