Головна сторінкаВас вітає Пронозівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.

                                          Адміністрація школи 
              З 2000 року директором школи є Романенко Ігор Володимирович.


                                 
           Заступники директора
                                            Колектив Пронозівської  школи 
1. Загальна інформація про школу.

  Пронозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Глобинської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти ,сім'ї та молоді Глобинської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1964 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 4,2 га. У 2016-2017 навчальному році працює 24 педагогічних працівники та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 114 учні в 11 класах, середня наповнюваність класів становить 10 учнів.

 

2. Кадрове забезпечення.

  У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками Пронозівська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

   Навчально-виховний процес у школі будується відповідно до потреб особистості та її індивідуальних можливостей, застосовуються такі педагогічні технології, які дають можливість виявити здатність до навчання, здібності, таланти, сприяють розвиткові самостійності і творчої активності дітей.

    Вирішальну роль в такому процесі відіграє учитель. Він направляє і організовує навчання, виховання і розвиток особистості. Забезпечує їх єдність. Педагогічна діяльність в умовах сьогодення  пред’являє  надзвичайно високі вимоги до самого вчителя. На сьогодні школа повністю укомплектована педагогічними  кадрами, їх розстановка будується на основі глибокого знання людей, їх можливостей , бажань та інтересів.   

  На даний час в школі налічується 24 педагоги, 1 – по сумісництву.

Вищу категорію мають  -   7 учителі,

Першу  -  11 учителів,

Спеціаліст   - 4  учителів.

    Освітній  рівень  педагогічних працівників школи виглядає так:

  Вищу освіту мають   -   20 учителів,

  Середню-спеціальну   -   4 учителі.                  

     Бути учителем - це почесно, але разом з тим і дуже відповідально. Знання, які учитель передає дітям, постійно  удосконалюються. Щоб бути готовим відповісти на вимоги життя, учителю необхідно повсякчас вчитися, підвищувати свій  науковий, ідейно-теоретичний і методичний рівень. Тож недаром одним із головних посадових обов’язків учителя є постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.

      Розуміючи важливість даного питання дирекція школи  разом з профспілковим комітетом намагаються створити  оптимальні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для цього  використовуються різноманітні форми, методи, підходи, засоби.

   Серед них:

-         районні методичні обєднання;

-         районні семінари-практикуми;

-         районні  творчі групи ;

-         міжшкільні методичні об’єднання на базі Градизької ЗОШ   І-ІІІ ст.;

-         шкільні методичні об’єднання початкових класів та класних керівників;

-         педагогічна рада школи ;

-         різного роду інструктивно- методичні наради, оперативки тощо.

3. Методична робота.

  У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив працює над проблемою «Вдосконалення форм і методів навчання школярів, розвитку їхньої творчої особистості на основі впровадження інноваційних технологій».

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію.

   Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

  У 2013-2014 навчальному році атестувалося 2 вчителі. За результатами атестації 1 учителеві підтверджено кв. категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 –  підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

  Педагоги школи є учасниками ярмарки педтехнологій. У цьому році на районний конкурс  представлено 3 розробки учителів по проблемах, над якими вони працюють

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2015-2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2012 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 9 учнів. 1 учениця за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобувала цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання. 5 учнів 9,10, 11 класів були охоплені екстернатною формою навчання. 

  За підсумками навчального року учні школи показали такий рівень досягнень:  з 105 учнів 2-11 класів високий рівень показали  (9%), достатній –  (37%), середній рівень –  (50 %), початковий рівень – (4%).

5.Виховна та позакласна робота.

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

  Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:

• День села.

• День Перемоги.

• Заходи пам’яті жертв Голодомору.

• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.

• Математичний конкурс імені Остроградського.

• Численні конкурси малюнків.

• Районний інтелектуальний конкурс «Дебати»

• Свято «Крила надії».

• Районний огляд художньої самодіяльності.

• Конкурс «Що?Де?Коли?».

• Районний конкурс «Збережи ялинку», новорічні свята.

• Районний фестиваль «Нащадки козацької слави».

  Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «КРОК». При парламенті діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження». «Дозвілля», «Прес-центр». Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори «Українські вечорниці», «Шкільна книга рекордів», «Шкільний КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року, «Несподіванка в день св. Валентина», «Нумо, дівчата!», «Останній бал Наталки». Також організовувалися численні шкільні дискотеки самими учнями з використання шкільної звукопідсилюючої техніки і світлового обладнання. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи та на високому рівні. Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу.

  6Профорієнтаційна робота.

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Пронозівській школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

  Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. 

 

 

 

Подстраницы (1): життя нашої школи