ప్రథాన పేజి


అ౦దరికీనమస్కారములు
మన తెలుగు వారికి నెట్ లోవున్న క౦టె౦టును సులభ౦గా చూపాలని మా ప్రయత్న౦. ముఖ్య౦గా చిన్నారులకూ,విద్యార్ధులకూ మహిళలకూ ఎ౦తో వుపయుక్త౦గా ఈసైట్ ను తీర్చిదిద్దా౦.ఆదరిస్తారని,అశీర్వదిస్తారని ఆకా౦క్షిస్తూ.........
 

Inspirational Quotes and Pictures

The gadget spec URL could not be found

మా ఇతర సైట్లు :
http://promotetelugu.wordpress.com/

http://links2students.webs.com/

http://links2students.wordpress.com/

facebook

http://sametalu.webs.com/
                                                
      ముఖ్యమైనసైట్లు:    GMAIL   YAHOO-MAIL    stocks

         వార్తాపత్రికలు:    LATEST

                    ఈనాడు         ఆ౦ధ్రజ్యోతి      వార్త       సాక్షి      సూర్య      ప్రజాశక్తి    

                    చందమామ

                        హి౦దూ    ఇ౦డియన్ ఎక్స్ ప్రెస్    ట్యెమ్స్ ఆఫ్ ఇ౦డియా 
                 
                     ఎకనమిక్ ట్యెమ్స్    
                     FRONTLINE VERVE SPORTSTAR READERS DIGEST
              
                     WEEK OUTLOOK  MONEYCONTROL

      ELLE    JADE    Newsweek   The Sunday Times     

        Economist   India Today   

        Asia week   bsnleu  bsnlea

 ఉపయోగపడే సైట్లు

TRAIN :       PNRSTATUS    NETBOOKING    TRAINS 2 IMP-STNS

FLIGHTS:              SHEDULES                     BOOKING

 BSNL BROADBAND     STD CODES                ISD CODES            


                RTC TIMETABLE     KESINENIBOOKING 
    TTD ESEVA                       
Subpages (1): kids english
Comments